EINDELOZE PIJNIGING? EINDELOZE VERVLOEKING? EINDELOZE HEL?

love never fails 04

  • Hoe kan een almachtige, alwetende, en allen-liefhebbende GOD miljarden mensen bedenken, ontwerpen en creëren terwijl Hij weet dat de meesten van hen zullen worden gepijnigd zonder einde in de hel?
  • Is de kracht van onze zgn. “vrije wil”, om onszelf te verdoemen, groter dan de kracht van Gods vrije wil om ons te redden, Zijn eigendom? “Alle zielen zijn van Mij”, zegt God (Ezechiël 18:4).
    Indien dit waar zou zijn, wie lijdt dan het meeste in die eindeloze pijniging? De mens? Of God, Die liefde is (1Johannes 4:8, 16) en dus van de mens houdt?
  • Hoe kan Christus groter zijn dan Adam als Adam de macht heeft om meer mensen te verdoemen dan Jezus heeft om mensen te redden?

Johannes de Doper zei over Jezus:
“Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.”Johannes 1:29
Let wel, hij zei “wereld” en hij zei ook “wegneemt”!
Is het waar of niet?

Jezus Zelf zei:
“En Ik, als Ik verhoogd zal zijn van de aarde, zal allen tot Mij trekken.”Johannes 12:32
Let wel, Hij zei “verhoogd zal zijn van de aarde”, wat reeds bijna 2000 jaar geleden plaatsvond, en Hij zei ook “allen”!
Is dát waar of niet?

love never fails 05

Wil je meer weten over dit intrigerend onderwerp, dat de wereld al eeuwen lang massaal terroriseert via de akelige religie van het Christendom?
Download en lees het boek “Hoop voorbij de hel” op de betreffende site.

Het zal je helpen in je tocht naar de ontdekking en realisatie dat GODS LIEFDE ECHT NOOIT FAALT (1Korinthiërs 13:8)!
Hoe groot de haat ook is, Gods liefde overwint uiteindelijk altijd!

En als je tóch bezig bent, dan kun je meteen enkele korte (intro) video’s van de schrijver, Gerry Beauchemin, bekijken.