BIJBELVERTALINGEN EN HUN CONSEQUENTIES

vertalingen 02

Traditioneel wordt er in de Christelijke kerken gelezen en bestudeerd uit vertalingen van de bijbel.

Waar het mijns inziens aan schort is het schromelijke gebrek aan besef dat een vertaling NIET Gods Woord is, maar slechts een menselijke poging om dat te benaderen. Sterker nog, het is vrij gemakkelijk aan te tonen dat er in legio gevallen sprake is van grove fouten, vooral door de hardnekkigheid van traditie maar ook door ordinaire fraude in opdracht van de kerkleiding.

En dat alles heeft ten doel om een bepaalde traditionele leer, onderwijs – of angst & schuldgevoel – koste wat kost in stand te kunnen houden. En dat komt dan weer door allerlei achterliggende motieven als macht, invloed en geld. “Lekker” hè?

De laatste decennia wordt in de kerken vooral gebruik gemaakt van:

– de NBG-vertaling, oftewel de “NIET-BEPAALD-GEZOND” vertaling, en de laatste jaren van

– de NBV-vertaling, oftewel de “NIET-BIJ-VERSTAND” vertaling; en dan heb ik het nog niet eens over

– “Het Boek”, oftewel “HARTSTIKKE BEDONDERD”!

De bijnamen reflecteren hoe ik over die vertalingen denk…een pijnlijk hoog gehalte van traditie, vermengd met het tevreden stellen van mensen.

vertalingen 01

Slechts enkele voorbeelden, kort toegelicht:

“Hel”

Wordt gebruikt als vertaling van 3 verschillende woorden die alle 3 iets anders betekenen! Deze zijn:

– Hades => dodenrijk: (denkbeeldige) plaats waar de doden zijn

– Tartarus => plaats waar ongehoorzame geesten gevangen worden gehouden

– Gehenna => plaats in de toekomst, zuidwestelijk van Jeruzalem, waar de lijken van opstandelingen zullen worden verbrand.

“Natuurlijke” mens

1Korinthiërs 2:14 => als de “natuurlijke” mens de geestelijke dingen niet snapt, tja, dan is het logisch dat alleen de “tegennatuurlijke” mens geestelijke dingen snapt! Resultaat? Tegennatuurlijke praktijken in de kerk! En laat nou precies het tegennatuurlijke zondig zijn… wat een drrrrama!

In werkelijk staat er NIET “natuurlijke” mens, maar zielse mens! Dat is iemand die sterk gericht is op zintuiglijke waarnemingen.

“Lucifer/Morgenster”

Jesaja 14:12 => De vertaling van het Hebreeuwse woord “eill”. Dit woord, en vervoegingen daarvan, heeft een betekenis op het terrein van “huilen, klagen, jammeren”.
Hoe is dit woord op andere plaatsen vertaald in de NBG?

Op andere plaatsen vind je de volgende vertalingen:
Jesaja 14:31 => “Jammer, gij poort; …
Zacharia 11:2 => “Jammer, gij cyprus…”
Jeremia 14:2 => “…en al de bewoners van het land jammeren.”
Ezechiël 21:12 => “…en weeklaag, mensenkind, …”
Etc…

Overal goed vertaald… maar uitgerekend dáár, in Jesaja 14:12, staat “morgenster” (Engels: Lucifer)!!

Er hád moeten staan in Jesaja 14:12 =>
“Hoe viel jij van de hemelen! Huil, zoon van de dageraad! Jij werd omgehakt naar het land, overweldiger van natiën!”

Tja… traditie met een oorsprong van fraude? Zeg het maar!

“Eeuwigheid”

Wordt gebruikt als vertaling voor het woord aion. De betekenis van “eeuwig(heid)” is “eindeloos(heid)” in ons taalgebruik. Dit heeft miljarden mensen op het verkeerde been gezet, en zoveel frustratie, pijn en misverstanden veroorzaakt!

Echter, een aion is een wereldtijdperk (met begin en einde). En “eeuwig” zou moeten zijn aionisch => voor de duur van de aion.

Dit verklaart meteen heel wat! Immers, hoe kunnen er meerdere “eeuwigheden” bestaan als “eeuwig” de betekenis van “eindeloos” zou hebben? En toch kraait er geen haan naar!

Indien deze fundamentele info verder wordt uitgewerkt – en de juiste verbanden worden gelegd – is de frustratie geheel verdwenen en maakt plaats voor bewondering en ontzag voor Gods plan en wijsheid!

Er zijn twee zaken tussen de regels te vinden in dit stuk:
– Wat vertalingen allemaal kunnen teweegbrengen!
– De grote hardnekkigheid van traditie!

Tenslotte, een nieuwtje:
Jezus sprak geen Nederlands (of Engels, etc). Derhalve heeft Hij NOOIT in Zijn leven het woord “hel” (of “hell”) geuit, in tegenstelling tot wat diverse kerkleiders verkondigen.

Laat het svp goed tot je doordringen.

Weer een nieuw artikel geplaatst!

Op deze site, in het menu item “ARTIKELEN”, zijn er inmiddels diverse artikelen geplaatst die kunnen worden gebruikt als korte studies. Bij het bestuderen van deze – en alle andere – artikelen is het van fundamenteel belang dat Gods Woord ernaast wordt gelegd als enige geldige referentie… niet vergeten!

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je mij bereiken via realog700[at]gmail.com.

Veel lees- en leerplezier!

Prachtige, verrijkende conferentie op 3 oktober 2015!

Op zaterdag 3 oktober 2015 is er weer een schitterende conferentie gehouden! Op deze dag mochten wij nóg meer leren over enkele fundamentele aspecten van Gods geniale Plan met de hele schepping! Meer hierover kun je lezen op:
http://goedbericht.nl/blog2/goedbericht-conferentie-2015-in-garderen/

De studies kun je o.a. beluisteren op deze site via:
http://revago.net/?page_id=292

Daarnaast kun je op deze pagina ook de eerder gehouden studies volgen tijdens vorige conferenties.

Enjoy!

Kerkactiviteiten en –bedieningen… ja hoor!

Church Ministry Structure 02

Bekijk svp bovenstaand schema en verwonder je samen met mij…

Wat een demonstratie van menselijke organisatie en pure afleiding! Herkenbaar? Dat kan maar uit één koker komen…
Er zijn zoveel activiteiten en “bedieningen” in kerken dat men niet meer de kans krijgt om na te denken over de échte vragen in het leven, zoals:

Wie is God eigenlijk?

Waarom is er zoveel kwaad en pijn in deze wereld, en waarom kan/wil God hier niets aan doen?

Als Gods liefde ECHT onvoorwaardelijk is, waarom leert religie dat je er tóch iets voor moet doen, bijv. Hem accepteren?

Church sign 01

Als God ECHT almachtig is, en dus de tijd – verleden en toekomst – in één keer overziet, waarom zou Hij de mens dan een vrije wil geven? Hij WEET immers wat er in de toekomst zou gebeuren met die vrije wil: de meerderheid van de mensen zou Hem uit pure onwetendheid NIET erkennen en accepteren…
In dat geval zou God ook geen Liefde zijn, want geen enkele liefhebbende ouder loopt weg en laat een flesje gif bij zijn/haar onwetende kind staan…

Wat is Gods doel en plan met Zijn schepping? Zou het niet zijn gedreven door liefde???

Waar is mijn ongelovig overleden moeder/vader nu (of waar gaat ze heen)?

De kerk – vooral het christendom – zal alles doen om je af te leiden van het nadenken over deze belangrijke vragen.

Ze duwen liever een donut in je mond, geven je een mooie lange knuffel en verleiden je tot het meedoen in zoveel “bedieningen” als mogelijk, dan dat ze je zelfs de kans geven om echt na te denken over deze ernstige dingen die er werkelijk toe doen en je leven kunnen veranderen!

— Deels geparafraseerd van Martin Zender

Wil je de enige plek weten waar je kunt zoeken voor de échte antwoorden op de belangrijke vragen in ons leven?
Onderzoek dé Schrift. Dáár vind je de antwoorden. Je zult er geen spijt van hebben!

HET BESTE VAN BEIDE WERELDEN

Commemoration of Brazilia's 50th anniversary

Weet je wel hoe soeverein Dé God eigenlijk is?

Wist je al dat God:

 • Alles heeft bedacht en ontworpen?
 • Alles heeft gecreëerd?
 • Alles bij elkaar houdt?
 • Alles regisseert en plaatst?

Alles betekent trouwens ALLES – van het universum en de allergrootste melkwegstelsels daarin tot de kleinste atomaire deeltjes die er bestaan! En het geldt uiteraard ook voor de tijd en alles wat daarmee samenhangt! En – het geldt ook voor alle leven dat er bestaat in het universum!

Over Hem staat het volgende geschreven:

Handelingen 17: 25 => Hij Zelf geeft aan allen:

 1. Leven,
 2. Adem, en
 3. Alles!

Handelingen 17: 28 => In Hem:

 1. Leven wij,
 2. Bewegen wij, en
 3. Bestaan wij!

Zie je die mooie structuur?

 1. Hij zelf geeft leven aan allen, daarom leven allen in Hem.
 2. Hij zelf geeft adem aan allen, daarom bewegen allen in Hem.
 3. Hij zelf geeft alles aan allen, daarom bestaan allen in Hem.

Gods sovereignty 01

Dit is een absoluut feit! Simpel toch? Elementaire feiten zijn dit… dus informatie van het niveau “babyvoeding”! Het zou vanzelfsprekend moeten zijn. En het ZAL eens vanzelfsprekend zijn voor iedereen, by the way!

Daarbij mogen we ook weten dat God de tijd niet alleen heeft ontworpen en gemaakt, maar deze ook in één keer overziet, volledig onder controle heeft, en alles wat daarbinnen plaatsvindt reeds lang geleden bepaald heeft… ALLES! Voor IEDEREEN!

Kortom: net zoals het verleden “in beton gegoten” is en dus vaststaat, zo is IN FEITE ook de toekomst “in beton gegoten” en staat dus volledig vast (Jesaja 46:10)!

Weet je wat het mooie hiervan is, ALS je dit echt gelooft?

We leven in een relatieve wereld, en zijn relatieve wezens. Daardoor mogen we gewoon onszelf zijn, onszelf accepteren, en leven – plannen, ondernemen, etc – alsof het allemaal van ons afhangt.

En dit mogen we in alle rust en zekerheid doen! Waarom?

Nadat we “ons ding” hebben gepland, ondernomen, etc – indien de afloop nou geslaagd of mislukt is – mogen we namelijk ook altijd weten dat het niet anders had kunnen aflopen!

Bijkomend voordeel is tevens dat we weten dat God alles regisseert vanuit Zijn liefde, dus met het doel dat deze afloop het beste is voor ons, al zien we het grote plaatje nog niet!

Zoals ons leven loopt, zo MOET het lopen, tot in de kleinste bizarre details! Waarom? Omdat die afloop altijd het beste is voor ons.

Ronduit geweldig om ons dát te mogen realiseren!

OMGEDRAAID! HERKENBAAR?

werkelijkheid omgekeerd 03

“Om welke reden zullen de boosaardige mensen leven? Zij ontwikkelen zich en ook zijn zij krachtig in hun vermogen.
Hun zaad wordt bij hen gevestigd voor hun aangezicht en hun nageslacht voor hun ogen.
Hun huizen hebben vrede, zonder alarm en er is geen knuppel van Eloah [God] over hen.
Hun stier bevrucht en hij is nooit zonder vrucht. Zijn jonge koe kalft en zij geeft geen misdracht.
Zij laten hun peutertjes uit gaan als de kudde, en hun kinderen dansen.
Zij nemen de tamboerijn en de harp ter hand en zij verheugen zich bij het geluid van de herderspijp.
Zij slijten hun dagen in het goede en in een ogenblik vestigen zij zich in het ongeziene.
En zij zeggen tegen El: Ga van ons weg, want wij verlangen niet Uw wegen te kennen!”
– Job 21:7-14

Tot zover een passage uit Gods Woord over kwade mensen! Herkenbaar?

“Ik zag het allemaal in de dagen van mijn ijdelheid. Er is een rechtvaardige die vergaat in zijn rechtvaardigheid en er is een boosaardige die ondanks zijn kwaad lang leeft.” – Prediker 7:15

Tot zover een passage uit Gods Woord die dit onderwerp mooi samenvat! Herkenbaar?

Mensen die goed doen en daarvoor gestraft worden…
Mensen die kwaad doen en daarmee weg komen…
Mensen die goed doen, ziek worden en vroeg sterven…
Mensen die kwaad doen en lang leven…

Kortom, het lijkt wel de omgekeerde wereld! Niet de goede mensen worden beloond, maar de slechte mensen… Herkenbaar?

Waar komt dit vandaan? Hoe komt dit eigenlijk? En… wat zit erachter?

Er staat geschreven dat we in een boos wereldtijdperk leven (Galaten 1:4). Als je bestudeert wat daar nou precies mee bedoeld wordt dan kom je tot de ontdekking dat God enkele fundamentele zaken mbt ons gevoel voor rechtvaardigheid letterlijk heeft omgedraaid in dit tijdperk. Het dieptepunt wordt gekenmerkt door de ergste misdaad en zonde ooit begaan: de vernederende kruisiging en dood van de Zoon van God, Jezus Christus!

Dit alles is namelijk een noodzakelijk onderdeel van Gods geniale Plan om juist mbt deze aspecten grote contrasten (in onze ogen) aan te brengen.

Er komt uiteraard wél een moment – bij aanvang van het volgende wereldtijdperk – dat Hij alles weer omdraait zodat zaken zullen zijn zoals ze zouden moeten zijn, conform ons gevoel voor rechtvaardigheid.

Deze stap draagt er dan ook toe bij dat wij, mensen, de situatie in de toekomstige wereldorde nog veel meer zullen waarderen en God daar dankbaar voor zullen zijn. Dit geldt voor het volgende tijdperk op de herstelde aarde, en vooral in het tijdperk daarna op de volledig nieuwe aarde!

Juist door Gods onmeetbare allesomvattende liefde heeft Hij alles zodanig gearrangeerd dat Zijn schepping – dankzij het contrast van Zijn Plan – op een enorme wijze ZAL genieten van alle heerlijkheid die haar te wachten staat… Het feit dat God dezelfde Jezus Christus heeft opgewekt uit de doden is garantie voor zo’n schitterende toekomstverwachting! Dát is Gods verborgen wijsheid!

De richting van de Wet

road_block 01

Dit is de weg van de Wet, die leidt tot Gods gerechtigheid…uuhhmmm… ONMOGELIJK voor mensen!

Helaas wordt wet (= werken) door alle religiën gepropageerd. Deze specifieke wet wordt vooral door het Christendom met al haar stromingen – openlijk of verborgen – verkondigd! Diverse stromingen beweren openlijk dat de wet reeds vervuld is, maar via een achterdeur wordt het tóch verkondigd… triest!

De ENIGE weg die tot Gods gerechtigheid leidt is het geloof VAN Jezus Christus!

Maar nu is, los van wet, rechtvaardigheid van God onthuld, (getuigenis gegeven wordend onder de wet en de profeten,) rechtvaardigheid van God nu door het geloof van Jezus Christus, tot in allen, en op allen die geloven, want er is geen onderscheid.
– Romeinen 3:21-22

En wat denk je? Het gebeurde al ± 2000 jaar geleden! De enige weg die tot Gods gerechtigheid is dus een FEIT dat door Jezus Christus is GEREALISEERD voor alle mensen. Niemand kan daar iets aan toevoegen of wegnemen!

En nu? Nu is Dé levende God precies op schema met Zijn ontzagwekkende Plan om uiteindelijk IEDEREEN te rechtvaardigen en te verzoenen! Hoe? Door middel van geloof dat Hij schenkt aan Zijn schepselen – ieder op hun beurt – zodat allen in dat eerdergenoemde FEIT geloven, elk op hun eigen tijd!

Verleden => BETON <= Toekomst

future past 02

Dit zou je kunnen verrassen:

Zoals je weet is het verleden in beton gegoten.
Welnu, op dezelfde manier is de toekomst in beton gegoten!

God Zelf zegt:
“Ik, die vanaf het begin de afloop afkondig en vanouds wat nog niet heeft plaatsgevonden; Ik, die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden, en alles wat Ik verlang zal Ik doen…” – Jesaja 46:10 (NBG±)

Wat verlangt God dan?
… onze Redder, God, Die wil dat ALLE MENSEN gered worden en komen in de bewustwording van de waarheid. – 1Timotheüs 2:3-4

Hoe vind je dit, lieve lezer? Dé God, Die Liefde is, heeft ALLES onder volledige controle…

Dit betekent dat heel Gods schepping een schitterende toekomst tegemoet gaat!

Dit is de basis:
Zo dan, zoals het door één misstap [van Adam] voor ALLE MENSEN kwam tot in veroordeling, zo komt het ook door één rechtvaardigheidsdaad [van Jezus Christus] voor ALLE MENSEN tot in rechtvaardiging van leven. – Romeinen 5:18

En dit is het gevolg:
Want net zoals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden. – 1Korinthiërs 15:22

Zóóó geruststellend!! 😀

Wie is Dé Baas? – deel 2 van 2

Bewustwording 02

“God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest…”

Zo heeft iedereen het geleerd… iedereen die ook maar een beetje Christendom heeft meegekregen, zowel van huis uit als van school uit.

Maar wat zegt Gods Woord over de juiste verhoudingen, zoals Hij, de Vader, dat heeft ontworpen?

A.
1Timotheüs 2:5 =>
Want er is één God en één Middelaar van God en van mensen: de Mens Christus Jezus, …

Het is nooit anders geweest! De Middelaar is toch niet Dezelfde als Dé God?

B.
1Korinthiërs 8:6 =>
… er is voor ons maar één God, de Vader, uit Wie het al is en wij in Hem, en één Heer, Jezus Christus, door Wie het al is en wij door Hem.

Dit is de verhouding:
Dé God is Dé Bron van ALLES; alles is dus uit Hem!
De Zoon – het vleesgeworden Woord – is het Kanaal waardoorheen ALLES is geschapen en bestaat.

Peter Meye 20141004 - Reis door essentie Gods Plan 28

C.
Kolossenzen 1:15 =>
… Die het beeld is van God, de Onzichtbare, Eerstgeborene van heel de schepping.

Zie je hoe het werkt? Jezus is NIET Dé God, maar het Beeld van Dé God. Denk bijvoorbeeld aan een muntstuk met de afbeelding van een Koning. Is dat soms de Koning? Nee, het is zijn afbeelding!

Dáárom zei Hij tegen Filippus: “Als je Mij hebt gezien, heb je de Vader gezien” (Johannes 14:9).

Echter, sinds Zijn opstanding uit de doden mag Jezus als God worden geëerd, totdat Hij het Koninkrijk teruggeeft aan Zijn God en Vader (1Korinthiërs 15:24).
Waarom mag Jezus als God worden geëerd? Omdat het God de Vader Zelf is, Die Jezus heeft verhoogd en Hem dus de Naam boven alle naam heeft geschonken (Filippenzen 2:9)!

D.
2Korinthiërs 4:4 =>
… in wie de god van deze aion* het denken van de ongelovigen verblindt, zodat het licht van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die beeld is van God, hen niet bestraalt.

Dit is nogmaals een bevestiging van het feit dat Jezus Christus niet God Zelf is, maar het Beeld van God.

Wie niet op de hoogte is van dit feit, kent het evangelie van de heerlijkheid van Christus ook niet omdat het denken van zo iemand wordt verblind door… de god van deze aion*! En dat is uiteraard satan.

* Een aion (Grieks) is een relatief lang tijdperk – met zowel een begin als een einde – waarin een bepaald wereldsysteem (of wereldorde) van toepassing is en werkt. We leven nu in de 3e aion. Er volgen hierna nog 2 aionen waarin Jezus zal heersen.

E.
1Korinthiërs 11:3 =>
Maar ik wil dat jullie dit waarnemen: dat Christus het hoofd is van iedere man, maar de man is het hoofd van de vrouw, en God is het hoofd van Christus.

Wat??? Het stáát er gewoon keihard, helder en duidelijk!
GOD – is – het – Hoofd – van – Christus!

Neem svp de tijd… en laat dit tot je doordringen…

drie of een 01

Welnu, laat je niet verblinden en verbinden door de kracht van religie en traditie.

Denk zelf na, en… het mag! Sterker nog, het is – nogmaals, ten overvloede – heel goed om LOGISCH na te denken!

Hieronder volgt dus een LOGISCHE bonus voor jou:

Wat zegt Gods Woord over de bevruchting van Maria? Wie, o Wie, heeft haar bevrucht? Precies… Heilige Geest! Dat staat – héél logisch – geschreven in Lukas 1:35 =>
En antwoordend zei de boodschapper tot haar: “Heilige Geest zal op jou komen en kracht van de Hoogste zal jou overschaduwen. Daarom ook zal het heilige, dat verwerkt wordt, Zoon van God genoemd worden.

Nu stel ik je wederom de vraag: Wie is de Vader van Jezus?
Heeft Hij soms TWEE Vaders… God de Vader EN heilige Geest??? 😉

Natuurlijk niet! Zie je nou wat gebrek aan logica kan doen? Het creëert hersenspoeling en dus fantasie!
Maar als je logisch denkt, zul je al snel zien dat het begrip “Drie-eenheid” niet bestaat in Gods Woord en komt uit de koker van kerkelijke traditie. Gods Woord leert echter het volgende:

1.
Heilige Geest is de Vader Zelf in Zijn operationele kracht;

2.
Jezus is Gods eniggeboren Zoon die niets anders wilt dan doen wat de wil is van Zijn God en Vader. Dát is Zijn heerlijkheid!

Wie is Dé Baas? – deel 1 van 2

drie of een 02

“God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest…”

Zo heeft iedereen het geleerd… iedereen die ook maar een beetje Christendom heeft meegekregen, zowel van huis uit of van school uit.

Als er een machtig systeem is, dan is het religie wel. Een systeem dat ook zo krachtig is, dat het een diepe invloed heeft op bijna de gehele wereldbevolking! En de vaak trieste gevolgen daarvan kunnen we praktisch dagelijks volgen via de media, nietwaar?

Het onderwijs over de Drie-eenheid – want daar gaat het hier over – heeft een fundamentele plek in de geloofsvisie van het Christendom. Dit is al zo sinds het ontstaan van de Katholieke Kerk toen dit onderwijs is geïntroduceerd tijdens de eerste concilie van Nicea in het jaar 325 AD.

In het algemeen zijn er binnen het Christendom 2 visies op “de manier waarop God Zich manifesteert”:

 1. Er is één Persoon, God, Die Zich manifesteert in drie verschillende Vormen: Vader, Zoon en Heilige Geest”.
 2. Er zijn drie verschillende Personen – Vader, Zoon en Heilige Geest – Die samen “God” vormen.

Uiteraard is ook bekend hoe hardnekkig traditie is… helemaal als het zo oud is en tegelijk een zo fundamentele positie heeft in de gehele westerse wereld dankzij het Christendom!

Daarom is het van essentieel belang om ons te wenden tot het Woord van God, namelijk wat God Zelf zegt over Wie Hij is en wat Zijn Plan is met de hele schepping.
Aangezien God Zijn Woord zwart-op-wit aan ons heeft gegeven, is het zaak om erg goed te onderzoeken wat er precies staat geschreven. God serieus nemen en Hem geloven op Zijn Woord zijn aspecten van de houding die nodig is om dat Woord te kunnen onderzoeken.

Mogen we logisch denken bij het bestuderen van Gods Woord? Jazeker! Dat is juist de bedoeling, want zonder logisch en dus ook gestructureerd denken verzandt je al snel in een schemerwereld van menselijke wijs-, vaag- en mogelijkheden. Het is uitsluitend heilige Geest Die “de ogen van het verstand opent” om zaken te realiseren cq beseffen cq in te zien. En laat nou juist Dezelfde Geest werken langs de weg van… gezond verstand (2Timotheüs 1:7)!

Welnu, laten we dan met deze opgedane voorbereiding enkele passages doornemen uit Gods onfeilbare Woord om te zien of de eerdergenoemde visies daarop aansluiten.

1.
De Zoon van God kan niets doen zonder dat Hij het Zijn Vader ziet doen.

Johannes 5:19 =>
Dan antwoordde Jezus en zei tot hen: “Amen! Amen! Ik zeg tot jullie, de Zoon is niet in staat iets uit Zichzelf te doen, indien Hij het niet de Vader ziet doen. Want wat Die ook zal doen, op gelijke wijze doet ook de Zoon deze dingen.”

2.
Het is de Vader – en niemand anders – Die het aan Zijn Zoon geeft om leven in Zichzelf te hebben.

Johannes 5:26 =>
Want zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo geeft Hij ook aan de Zoon om leven in Zichzelf te hebben.

3.
De Zoon leeft door de Vader! De Zoon is gezonden door Zijn Vader!

Johannes 6:57 =>
Zoals de levende Vader Mij zendt, leef ook Ik door de Vader.

4.
De Vader is groter dan allen! Hij heeft de “schapen” aan de Zoon gegeven.

Johannes 10:29 =>
Mijn Vader, Die hen aan Mij heeft gegeven, is groter dan allen, en niemand is in staat hen uit de hand van de Vader te grissen.

5.
Als Zoon en Vader één Persoon zijn, dan behoren de leerlingen ook tot dezelfde Persoon! 😉
Of zijn de Vader en de Zoon tóch twee Personen, maar één in Geest en doelstelling? Dan klopt het weer, en geldt dat dus ook voor de leerlingen, nietwaar?

Johannes 17:22 =>
En Ik heb hen de heerlijkheid gegeven die U Mij heeft gegeven, opdat zij één zullen zijn zoals Wij één zijn, …

6.
Er is NIEMAND goed behalve GOD de Vader!

Mattheüs 19:17 =>
Hij nu zei tot hem: “Wat vraag jij Mij over het goede? Één is De Goede. Maar indien jij het leven in wil gaan, bewaar de voorschriften!”

Markus 10:18 =>
Jezus nu zei tot hem: “Waarom noem je Mij goed? Niemand is goed, behalve Één: God.

Lukas 18:19 =>
En Jezus zei tot hem: “Waarom noem jij Mij goed? Niemand is goed, uitgezonderd God.”

7.
De Vader heeft Jezus geboden! Ja, je leest het goed: Jezus krijgt opdracht van Zijn Vader!

Johannes 12:49 =>
Want Ik spreek niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die Mij zendt, Hij heeft Mij een gebod gegeven, wat Ik zou zeggen en wat Ik zou spreken.

8.
God de Vader heeft Jezus gezonden!

Johannes 17:3 =>
Dit nu is het aionische* leven, dat zij U zullen kennen, de enig ware God, en Die U zendt: Jezus Christus.

9.
God de Vader is zowel de GOD als de VADER van Jezus Christus!

Johannes 20:17 =>
“Ga nu naar Mijn broeders en zeg tot hen: ‘Ik stijg op naar Mijn Vader en jullie Vader en Mijn God en jullie God.'”

Als je deze passages rustig doorneemt en op je laat inwerken, wat zeggen ze je? Wat is de rode draad die je steeds weer terug ziet komen?

Precies! Niet alleen is hier duidelijk sprake van twee verschillende Personen, maar duidelijk is ook te zien dat er maar Eén de Absoluut Soevereine Majesteit is: Dé God en Vader van onze Heer Jezus Christus!