Category Archives: Gods liefde

DANKBAARHEID

dankbaarheid 03

Vandaag denk ik weer aan wat mijn Pa, Dé God, Dé Bedenker, Ontwerper en Schepper van alles, voor mij heeft gedaan door Jezus Christus, Zijn geliefde Zoon.

Iedere keer kan ik het maar amper bevatten hoe omvangrijk het offer is dat Jezus heeft voltooid aan het kruis! Wat een vertoning van gigantische liefde voor ons allen!

En Hij is niet in mijn plaats gestorven, want anders zou ik niet gestorven zijn met Hem… Maar ik ben juist WEL gestorven mét Hem! Weet je wat Hij namelijk deed? Hij stond op uit de dood! En omdat ik met Hem stierf, ben ik dus ook in nieuwheid van leven met Hem opgestaan, nu nog geestelijk, straks ook fysiek… woww! Zijn opstanding is trouwens ook de garantie dat uiteindelijk de dood zal zijn afgeschaft en iedereen zal LEVEN!

Dat Hij van iedereen houdt zonder enige voorwaarde te stellen, dat Hij iedereen zal redden, gewoon omdat Hij dat wilt uit liefde… wat een privilege om dát “deep down” te mogen realiseren!

Zijn liefde dreef Hem er zelfs toe om Zijn enige Zoon op te offeren… voor Zijn vijanden!!

Als ik denk aan de genialiteit van Gods Plan, waarin Hij zo’n enorme wijsheid demonstreert door een contrast op te zetten en te hanteren waar je “U” tegen zegt…

Als ik denk aan wat op stapel staat in de komende grote tijdperken, aan wat een enorme heerlijkheid me te wachten staat, dan denk ik: “Waarom ik? Waarom heeft U mij uitgekozen?” Dan realiseer ik me weer dat Hij in Zijn wijsheid juist hen uitkiest die niets voorstellen, om de VIP’s belangrijke lessen in nederigheid en liefde te leren!

Als ik dan denk aan het heerlijke heilzame effect van dat contrast voor iedereen, voor IEDEREEN!

dankbaarheid 01

Wat een ongelooflijk succes komt eraan wanneer iedereen ten diepste overtuigd zal zijn van Gods allesomvattende liefde en dat zal erkennen… Wat een helende kracht zal daarvan uitgaan!

Jeetje, wat word ik dan blij en dankbaar in mijn hart! Wat wil ik dit dan vieren… met iedereen! Wat voel ik me dan veilig en geborgen! Wat verlang ik dan om ZSM met Hem te zijn, dicht bij Zijn Vaderhart… voor altijd!

Graag deel ik met jou wat ik op deze dag voel…
Hopelijk inspireert het je en maakt het je hart ook zo blij!

Verleden => BETON <= Toekomst

future past 02

Dit zou je kunnen verrassen:

Zoals je weet is het verleden in beton gegoten.
Welnu, op dezelfde manier is de toekomst in beton gegoten!

God Zelf zegt:
“Ik, die vanaf het begin de afloop afkondig en vanouds wat nog niet heeft plaatsgevonden; Ik, die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden, en alles wat Ik verlang zal Ik doen…” – Jesaja 46:10 (NBG±)

Wat verlangt God dan?
… onze Redder, God, Die wil dat ALLE MENSEN gered worden en komen in de bewustwording van de waarheid. – 1Timotheüs 2:3-4

Hoe vind je dit, lieve lezer? Dé God, Die Liefde is, heeft ALLES onder volledige controle…

Dit betekent dat heel Gods schepping een schitterende toekomst tegemoet gaat!

Dit is de basis:
Zo dan, zoals het door één misstap [van Adam] voor ALLE MENSEN kwam tot in veroordeling, zo komt het ook door één rechtvaardigheidsdaad [van Jezus Christus] voor ALLE MENSEN tot in rechtvaardiging van leven. – Romeinen 5:18

En dit is het gevolg:
Want net zoals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden. – 1Korinthiërs 15:22

Zóóó geruststellend!! 😀

Geen ontsnapping mogelijk!

no escape 02

Dit zijn twee voorbeelden van perfecte vergelijkingen in Gods Woord:

Romeinen 5:18 =>
Zo dan, omdat het door één overtreding [van Adam] voor ALLE MENSEN kwam tot veroordeling, zo komt het door één rechtvaardige daad [van Christus] voor ALLE MENSEN tot rechtvaardiging van leven.

1Korinthiërs 15:22 =>
Want evenals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden.

 

Er is NIETS wat we kunnen doen om te ontsnappen aan Zonde en Dood vanuit Adam…

Evenzo =>

Er is NIETS wat we kunnen doen om te ontsnappen aan Genade en Leven vanuit de Laatste Adam, Christus Jezus!

Dé Chef-Kok

Chef at work 04

De laatste tijd zijn kook- en bakprogramma’s erg populair op TV.

Daarin zie je regelmatig momenten waarin de chef-kok een maaltijd bereidt, met zoveel aandacht, zorg en liefde voor elk detail op het bord. Het moet er perfect uitzien!

Ook zie je die aandacht, zorg en liefde voor elk detail duidelijk bij het klaarmaken van desserts waarbij echte kunststukjes worden afgeleverd!

Stel nu dat een klant of een concurrent deze met liefde bereide maaltijd of het prachtige dessert achteloos zou wegsmijten in een vuilnisbak…

Hoe zou de chef zich voelen? Alsof een deel van hem zelf wordt weg gekieperd en verloren gaat!

Zou de chef dit zelf ooit doen? Dacht het effe niet, behalve als er een paar steekjes los zouden zitten bij hem! Dat is namelijk zonde, want het mooie doel van de maaltijd – om van te genieten – is dan gemist! 😉

Chef at work 05

Hoeveel te meer God, dé Pottenbakker, Die – via Zijn Zoon Christus Jezus – hét voorbeeld is van ware Liefde (1Johannes 4:8 en 16)!

Snap je nu dat ik me afvraag hoeveel steekjes er los zitten bij de Christelijke god die een groot deel van de werken van zijn hand verloren laat gaan? 😉

De ware, levende GOD heeft elk van Zijn schepselen met nog véél meer aandacht, zorg en liefde bedacht, ontworpen en gemaakt. Zijn geniale Plan van opvoeding en toebereiding (Romeinen 9:21) ligt helemaal op schema. Zou Hij er ook maar iets van verloren laten gaan (Psalm 138:8)? Dacht het effe niet!

Gratis!

Gratis 01

Waarom hebben zoveel mensen problemen met het ontvangen van een groot geschenk, zonder enige wederdienst? Naar zo’n gunst, zonder voorwaarden, wordt altijd wantrouwend gekeken.

Waarom willen ze het zo graag zelf verdienen? Alleen maar om hun naam op een “prestatielijst” te zien staan?

Elk aspect van Gods redding, inclusief rechtvaardiging, is zo gratis als de zon en de lucht die we inademen. Zelfs “ons” geloof is Zijn geschenk!

Er is GEEN enkele verdienste of “werk” in het geloven. In feite is geloven het tegenovergestelde van werken! Niets is eenvoudiger en meer vanzelfsprekend voor een kind dan geloven in een liefhebbende vader. Op dezelfde wijze geldt dit voor dé liefhebbende Vader in de hemel.

Zijn geschenk van redding en genade is écht gratis. Je kunt niets anders doen dan dit te accepteren. Vroeg of laat ZUL je dit accepteren omdat Hij je het geloof zal schenken óm het je te kunnen realiseren en vervolgens te kunnen accepteren.

Dat grote geschenk wens ik je zo graag toe! 😀

OORZAAK EN GEVOLG

Cause and effect 05

GOD laat GEEN dingen toe, Hij veroorzaakt dingen! Hij regisseert alles!

Het komt hierop neer:
GOD is de OORZAAK van alles! Maar GOD houdt ook alles bij elkaar! Waarom? Omdat Hij oneindig almachtig is! 😉

En, omdat GOD oneindig Liefde is, kun je NU begrijpen wat het toekomstig EFFECT zal zijn voor alles en iedereen?

ALLES zal weer eindigen bij Dé GOD! 😀

Dit is een korte uiteenzetting van wat geschreven staat in
Romeinen  11:36 =>
ALLES is uit Hem, door Hem en tot Hem!

Gods doel, door liefde

Indien God iets MAAKT, dan heeft Hij altijd een liefdevol doel.
Indien God iets BREEKT, dan heeft Hij altijd een liefdevol doel.

JAHWEH heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. – Spreuken 16:4

Of heeft de pottenbakker niet het gezag over de klei, om uit hetzelfde kneedsel het ene te maken tot eer en het andere tot schande? – Romeinen 9:21

Schitterend 01

Van één ding kunnen we zeker zijn: het uiteindelijke resultaat van Gods plan voor de hele schepping gaat oneindig ver boven onze wildste verwachtingen, en onze meest fantastische dromen! 😀

En het sleutelwoord is: LIEFDE!!

Dat creëert zo’n enorme voorpret, een leven lang! 😉

Bewijs van Gods liefde

Hoe demonstreert God Zijn onvoorwaardelijke liefde voor Zijn hele schepping?

Op deze manier:

TERWIJL mensen zondaren en vijanden zijn, toont God Zijn genade, door de hele schepping te rechtvaardigen en te verzoenen! 😀

Hij doet dit door het kruis (lijden, sterven) en de opstanding van Jezus Christus, Zijn enige geliefde Zoon!

Dát is wat Gods liefde betekent! 😉

nothing Gods love 07

Onthoud dit:

Er is niets dat ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus…NIETS!!