Geen ontsnapping mogelijk!

no escape 02

Dit zijn twee voorbeelden van perfecte vergelijkingen in Gods Woord:

Romeinen 5:18 =>
Zo dan, omdat het door één overtreding [van Adam] voor ALLE MENSEN kwam tot veroordeling, zo komt het door één rechtvaardige daad [van Christus] voor ALLE MENSEN tot rechtvaardiging van leven.

1Korinthiërs 15:22 =>
Want evenals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden.

 

Er is NIETS wat we kunnen doen om te ontsnappen aan Zonde en Dood vanuit Adam…

Evenzo =>

Er is NIETS wat we kunnen doen om te ontsnappen aan Genade en Leven vanuit de Laatste Adam, Christus Jezus!