Category Archives: Rechtvaardiging

De richting van de Wet

road_block 01

Dit is de weg van de Wet, die leidt tot Gods gerechtigheid…uuhhmmm… ONMOGELIJK voor mensen!

Helaas wordt wet (= werken) door alle religiën gepropageerd. Deze specifieke wet wordt vooral door het Christendom met al haar stromingen – openlijk of verborgen – verkondigd! Diverse stromingen beweren openlijk dat de wet reeds vervuld is, maar via een achterdeur wordt het tóch verkondigd… triest!

De ENIGE weg die tot Gods gerechtigheid leidt is het geloof VAN Jezus Christus!

Maar nu is, los van wet, rechtvaardigheid van God onthuld, (getuigenis gegeven wordend onder de wet en de profeten,) rechtvaardigheid van God nu door het geloof van Jezus Christus, tot in allen, en op allen die geloven, want er is geen onderscheid.
– Romeinen 3:21-22

En wat denk je? Het gebeurde al ± 2000 jaar geleden! De enige weg die tot Gods gerechtigheid is dus een FEIT dat door Jezus Christus is GEREALISEERD voor alle mensen. Niemand kan daar iets aan toevoegen of wegnemen!

En nu? Nu is Dé levende God precies op schema met Zijn ontzagwekkende Plan om uiteindelijk IEDEREEN te rechtvaardigen en te verzoenen! Hoe? Door middel van geloof dat Hij schenkt aan Zijn schepselen – ieder op hun beurt – zodat allen in dat eerdergenoemde FEIT geloven, elk op hun eigen tijd!

Wat is rechtvaardiging?

Wist je dat Jezus Christus Zijn Vader volledig vertrouwde op Zijn dieptepunt, ca. 2000 jaar geleden? Het was iets tussen Vader en Zoon, ten behoeve van iedereen!

En wist je dat – door dat geloof van Jezus Christus – de hele schepping reeds IS gerechtvaardigd?
Dit is een feit! Het is alsof er een bedrag van € 1 miljard op ieders bankrekening is gestort.
Deze complete rechtvaardiging is volledig kosteloos – dus zonder enige voorwaarde – vanuit Gods genade!

Wat betekent rechtvaardiging nou precies? Het is namelijk veel meer, en veel hoger, dan vergeving.
Het betekent dat je ONSCHULDIG bent VERKLAARD! Je hebt niets verkeerds gedaan – niet in het verleden, niet heden, noch in de toekomst – dus NOOIT! Wat een opluchting!! Wat een vrijheid!

rechtvaardiging 01

Echter, de meeste mensen weten dit nu niet eens, of geloven het niet.
Eigenlijk triest hè? Maar wel volgens Gods Plan! Kwestie van geniale strategie en timing.

Iedereen die in deze tijd geloof van God ontvangt, zal dit feit geloven en zich dit realiseren. En wanneer het jouw beurt is, dan is de rechtvaardiging in jouw beleving dus een realiteit geworden.
En dan doen we er nog een schepje boven op: je bent dan verzegeld met de geest van belofte. Dit zegel is NOOIT te verbreken… wowww!

Dát is pas het begin van je persoonlijke geluk… wanneer je je realiseert dat je volledig GRATIS bent gerechtvaardigd, vanwege Gods genade!

En wat gebeurt er daarna? Een minderheid ontvangt geloof vóór de dood, en de overgrote meerderheid zal tijdens de opstanding ná de dood geloven. Dus uiteindelijk zal IEDEREEN dit schitterende feit geloven! Dát is nog eens goed nieuws, hè?