Category Archives: Positie binnen Gods Plan

Be-dekking => Ont-dekking!

Bedekking 02

God verbergt zaken zodat mensen, die van de waarheid houden, deze zaken kunnen onderzoeken. – Spreuken 25:2

Waarom denk je dat het verschijnen van engelen ivm Jezus’ geboorte uitgerekend aan simpele schaapherders was – de laagste van de toenmalige beroepen – en ook nog in de nacht?
De volgende dag geloofde niemand ook maar een enkel woord van wat de schaapherders vertelden!

Mensen kijken altijd naar de buitenkant, het uiterlijk voorkomen, van zowel dingen als andere personen!

Nogmaals: God verbergt dingen, net zoals Hij Jezus Christus verborg zodat niemand Hem herkende!

Nu, in de huidige tijd waarin wij leven is dit hetzelfde: God verbergt de mensen die zijn gekozen en geroepen om het Lichaam van Christus te vormen!

…want jullie zijn gestorven, en jullie leven is verborgen samen met Christus in God. – Kolossenzen 3:3

Echter, er KOMT een tijd waarin de gelovigen gemanifesteerd zullen worden!! Wanneer is dat?

Wanneer Christus, ons Leven, gemanifesteerd wordt, dan zullen ook jullie gemanifesteerd worden samen met Hem in heerlijkheid. – Kolossenzen 3:4

Glory 04

Over een ontzagwekkende verwachting gesproken… Wowww!! 😉

Nu nog verborgen, later onthuld!

Er staat geschreven:
Want je bent gestorven, en je leven is met Christus verborgen in God.Kolossenzen 3:3

Dit tijdperk is er één van onzichtbaarheid.
Zowel God als Zijn Christus zijn verborgen voor de schepping.
Er zijn geen tekenen en wonderen.
Het gaat uitsluitend om geloof, verwachting en liefde, die alle drie… onzichtbaar zijn!

Het is het Woord van God dat de ENIGE autoriteit is op aarde, geïnspireerd door heilige Geest.

Het is de uitgeroepen groep van gelovigen – het Lichaam van Christus – die Gods ambassadeurs zijn hier op aarde, terwijl ze burgers zijn van de hemelse regionen.
Dit gebeurt nu nog allemaal in verborgenheid.

Echter, er zal een tijd komen wanneer Jezus Christus gemanifesteerd zal worden, en met Hem Zijn Lichaam! Dát staat in Kolossenzen 3:4!

Iedereen zal dan weten Wie Hij is, en Wie God is!

Deze manifestatie zal enorm en indrukwekkend zijn, en zal worden gebrand op het netvlies van alle mensen!

Dat kleine meisje in het filmpje, dat haar geloof plaatste in iets dat ONBETEKENEND LEEK op dat moment zal later verbaasd worden, en met haar het volledige publiek!

Net zoals het zal gaan wanneer Christus samen met ons gemanifesteerd zal worden in glorie…alleen, EINDELOOS VEEL GROTER!

Geniet ervan! => Best coin ever spent

“Glitter en Glamour”

glamorous hotels 08

Glamourous House 01

Als je een uitzicht hebt zoals op de foto’s hierboven, ben je dan onder de indruk?

Echt waar?? 😉

De enige reden dat je onder de indruk bent van deze aardse schittering, is omdat er niets is waarmee je het kunt vergelijken, toch?

Echter, als het je gegeven is om het correct ingedeelde Woord van God te geloven, zal het je gegeven zijn om na te denken over het feit dat de heerlijkheid die op ons wacht op geen enkele manier vergeleken kan worden met de bleke “heerlijkheden” van deze aarde…

Pleiades Star cluster

Denk alvast aan de zon, de sterren…

Zie in gedachten het eindeloze spectrum van kleuren die we op aarde niet eens kennen.

Zie in gedachten het feit dat het nieuwe Jeruzalem (met al haar glitter en glamour) in de Hemel is, wachtende op haar tijd om neer te dalen op de nieuwe Aarde. – Openbaring 21:10 – 22:6

Dus… als zo’n schitterende stad bestemd is voor de nieuwe Aarde, bedenk dan wat voor een onovertroffen, ongeëvenaarde heerlijkheid ons staat te wachten in de Hemel, waar de echte Heerser van het Universum al is… wachtende op de juiste tijd om onthuld te worden! 😀

Glory 01

En dan heb ik het nog niet eens gehad over ons nieuwe lichaam… het lichaam dat de dood achter zich heeft gelaten, dat niet meer beperkt is door tijd en/of ruimte, waar geest doorheen stroomt in onbeperkte mate en volheid…wowww, wat een verwachting!!! 😀