Be-dekking => Ont-dekking!

Bedekking 02

God verbergt zaken zodat mensen, die van de waarheid houden, deze zaken kunnen onderzoeken. – Spreuken 25:2

Waarom denk je dat het verschijnen van engelen ivm Jezus’ geboorte uitgerekend aan simpele schaapherders was – de laagste van de toenmalige beroepen – en ook nog in de nacht?
De volgende dag geloofde niemand ook maar een enkel woord van wat de schaapherders vertelden!

Mensen kijken altijd naar de buitenkant, het uiterlijk voorkomen, van zowel dingen als andere personen!

Nogmaals: God verbergt dingen, net zoals Hij Jezus Christus verborg zodat niemand Hem herkende!

Nu, in de huidige tijd waarin wij leven is dit hetzelfde: God verbergt de mensen die zijn gekozen en geroepen om het Lichaam van Christus te vormen!

…want jullie zijn gestorven, en jullie leven is verborgen samen met Christus in God. – Kolossenzen 3:3

Echter, er KOMT een tijd waarin de gelovigen gemanifesteerd zullen worden!! Wanneer is dat?

Wanneer Christus, ons Leven, gemanifesteerd wordt, dan zullen ook jullie gemanifesteerd worden samen met Hem in heerlijkheid. – Kolossenzen 3:4

Glory 04

Over een ontzagwekkende verwachting gesproken… Wowww!! 😉