Category Archives: Gods Plan

DANKBAARHEID

dankbaarheid 03

Vandaag denk ik weer aan wat mijn Pa, Dé God, Dé Bedenker, Ontwerper en Schepper van alles, voor mij heeft gedaan door Jezus Christus, Zijn geliefde Zoon.

Iedere keer kan ik het maar amper bevatten hoe omvangrijk het offer is dat Jezus heeft voltooid aan het kruis! Wat een vertoning van gigantische liefde voor ons allen!

En Hij is niet in mijn plaats gestorven, want anders zou ik niet gestorven zijn met Hem… Maar ik ben juist WEL gestorven mét Hem! Weet je wat Hij namelijk deed? Hij stond op uit de dood! En omdat ik met Hem stierf, ben ik dus ook in nieuwheid van leven met Hem opgestaan, nu nog geestelijk, straks ook fysiek… woww! Zijn opstanding is trouwens ook de garantie dat uiteindelijk de dood zal zijn afgeschaft en iedereen zal LEVEN!

Dat Hij van iedereen houdt zonder enige voorwaarde te stellen, dat Hij iedereen zal redden, gewoon omdat Hij dat wilt uit liefde… wat een privilege om dát “deep down” te mogen realiseren!

Zijn liefde dreef Hem er zelfs toe om Zijn enige Zoon op te offeren… voor Zijn vijanden!!

Als ik denk aan de genialiteit van Gods Plan, waarin Hij zo’n enorme wijsheid demonstreert door een contrast op te zetten en te hanteren waar je “U” tegen zegt…

Als ik denk aan wat op stapel staat in de komende grote tijdperken, aan wat een enorme heerlijkheid me te wachten staat, dan denk ik: “Waarom ik? Waarom heeft U mij uitgekozen?” Dan realiseer ik me weer dat Hij in Zijn wijsheid juist hen uitkiest die niets voorstellen, om de VIP’s belangrijke lessen in nederigheid en liefde te leren!

Als ik dan denk aan het heerlijke heilzame effect van dat contrast voor iedereen, voor IEDEREEN!

dankbaarheid 01

Wat een ongelooflijk succes komt eraan wanneer iedereen ten diepste overtuigd zal zijn van Gods allesomvattende liefde en dat zal erkennen… Wat een helende kracht zal daarvan uitgaan!

Jeetje, wat word ik dan blij en dankbaar in mijn hart! Wat wil ik dit dan vieren… met iedereen! Wat voel ik me dan veilig en geborgen! Wat verlang ik dan om ZSM met Hem te zijn, dicht bij Zijn Vaderhart… voor altijd!

Graag deel ik met jou wat ik op deze dag voel…
Hopelijk inspireert het je en maakt het je hart ook zo blij!

De drie groepen

three-groups-people 02

Er zijn 3 groepen mensen in deze wereld met betrekking tot het evangelie van het kruis van Jezus Christus:

1.
Wereldse mensen, voor wie het kruis van Jezus Christus een domheid is! Waarom? Omdat ze simpelweg niets kunnen begrijpen van wat er gebeurde door de hele Schrift heen (bijv. in de hof van Eden), laat staan aan het kruis, waar ik het over heb!

2.
Religieuze mensen, voor wie het kruis van Jezus Christus een struikelblok is! Waarom? Omdat ze niet kunnen begrijpen dat de REDDING door Jezus Christus NIET slechts “mogelijk” is gemaakt, maar daadwerkelijk is BEREIKT zonder enig menselijk werk!

Ze hebben de waarheid niet lief, maar scheppen genoegen in onrecht (2Thessalonicenzen 2:11).

Welk onrecht? Het verschil tussen deze religieuze mensen die volgens hen “voor eeuwig gered zijn”, en de meerderheid van de mensen die volgens hen “voor eeuwig verdoemd” zijn.

3.
Gelovigen, voor wie het kruis van Jezus Christus de kracht van God en de wijsheid van God is, Die het grootste kwaad gebruikt om het grootste goed te bereiken! 😀

Waarom? Gewoon omdat aan gelovigen het geloof is GESCHONKEN om te kunnen geloven dat dit voor IEDEREEN geldt!

Deze mensen zijn de huidige ekklesia, de UITgeroepenen! Waaruit dan? Ze zijn geroepen (1) uit de wereld èn (2) uit het religieuze systeem!!

Lees het zelf in 1Korinthiërs 1:18-25.

Dit zou je kunnen verbazen, maar: Jezus is GEEN Christen! 😉

De geschiedenis herhaalt zich => andere tijden, zelfde patroon… TOTDAT…!!

HISTORY REPEATS ITSELF 02

Hier is wat stof tot nadenken voor je:

In de menselijke geschiedenis is altijd hetzelfde patroon te zien: een MINDERHEID van waarheidsgelovigen wordt vervolgd door de gevestigde MEERDERHEID.

In de dagen van de profeten werden zij verworpen en vaak vermoord door… de religieuze gevestigde meerderheid!

In de dagen van Jezus op aarde werd Hij continue bekritiseerd, verworpen en uiteindelijk vermoord door…de religieuze gevestigde meerderheid!
In de dagen van Paulus werd hij regelmatig bekritiseerd en verworpen door…de religieuze gevestigde meerderheid! Uiteindelijk lukte het ze zelfs om hem terecht te laten stellen door de Romeinen.

In onze dagen is het niet anders. Er is een MINDERHEID van gelovigen die wordt vervolgd door de religieuze gevestigde MEERDERHEID – maar nu op een “sociaal subtiele en geaccepteerde” wijze.

Wie is vandaag de religieuze gevestigde meerderheid? Dat is vooral het Christendom met ruim 2 miljard volgelingen, en daarbinnen de zeer populaire en snelst groeiende Evangelische stroming – en hun leiders – met nu ruim 650 miljoen volgelingen. Hun “Jezus” is veel populairder dan de Beatles ooit waren, en dát in een tijdperk dat door God Zelf is ontworpen om boos te zijn en ook zo wordt genoemd (Galaten1:4).
Ooops… dan klopt er iets niet, denk ik dan. Sterker nog, iets stinkt hevig!

Tijden zijn veranderd, net zoals omstandigheden, maar de symptomen zijn dezelfde gebleven. Dat is de herkenbare geest die erachter zit, totdat… wat?
Het einde van dit tijdperk is dichtbij en zal een markering vormen die zijn weerga niet kent in de geschiedenis van mensen. Dan zal God alles omkeren, en dan zal duidelijk worden wat waarheid was en wat leugen was. Alles verloopt volgens Zijn meesterlijk Plan! 😉

Wie een oor heeft, die luistert hopelijk…

Kerkactiviteiten en –bedieningen… ja hoor!

Church Ministry Structure 02

Bekijk svp bovenstaand schema en verwonder je samen met mij…

Wat een demonstratie van menselijke organisatie en pure afleiding! Herkenbaar? Dat kan maar uit één koker komen…
Er zijn zoveel activiteiten en “bedieningen” in kerken dat men niet meer de kans krijgt om na te denken over de échte vragen in het leven, zoals:

Wie is God eigenlijk?

Waarom is er zoveel kwaad en pijn in deze wereld, en waarom kan/wil God hier niets aan doen?

Als Gods liefde ECHT onvoorwaardelijk is, waarom leert religie dat je er tóch iets voor moet doen, bijv. Hem accepteren?

Church sign 01

Als God ECHT almachtig is, en dus de tijd – verleden en toekomst – in één keer overziet, waarom zou Hij de mens dan een vrije wil geven? Hij WEET immers wat er in de toekomst zou gebeuren met die vrije wil: de meerderheid van de mensen zou Hem uit pure onwetendheid NIET erkennen en accepteren…
In dat geval zou God ook geen Liefde zijn, want geen enkele liefhebbende ouder loopt weg en laat een flesje gif bij zijn/haar onwetende kind staan…

Wat is Gods doel en plan met Zijn schepping? Zou het niet zijn gedreven door liefde???

Waar is mijn ongelovig overleden moeder/vader nu (of waar gaat ze heen)?

De kerk – vooral het christendom – zal alles doen om je af te leiden van het nadenken over deze belangrijke vragen.

Ze duwen liever een donut in je mond, geven je een mooie lange knuffel en verleiden je tot het meedoen in zoveel “bedieningen” als mogelijk, dan dat ze je zelfs de kans geven om echt na te denken over deze ernstige dingen die er werkelijk toe doen en je leven kunnen veranderen!

— Deels geparafraseerd van Martin Zender

Wil je de enige plek weten waar je kunt zoeken voor de échte antwoorden op de belangrijke vragen in ons leven?
Onderzoek dé Schrift. Dáár vind je de antwoorden. Je zult er geen spijt van hebben!

OMGEDRAAID! HERKENBAAR?

werkelijkheid omgekeerd 03

“Om welke reden zullen de boosaardige mensen leven? Zij ontwikkelen zich en ook zijn zij krachtig in hun vermogen.
Hun zaad wordt bij hen gevestigd voor hun aangezicht en hun nageslacht voor hun ogen.
Hun huizen hebben vrede, zonder alarm en er is geen knuppel van Eloah [God] over hen.
Hun stier bevrucht en hij is nooit zonder vrucht. Zijn jonge koe kalft en zij geeft geen misdracht.
Zij laten hun peutertjes uit gaan als de kudde, en hun kinderen dansen.
Zij nemen de tamboerijn en de harp ter hand en zij verheugen zich bij het geluid van de herderspijp.
Zij slijten hun dagen in het goede en in een ogenblik vestigen zij zich in het ongeziene.
En zij zeggen tegen El: Ga van ons weg, want wij verlangen niet Uw wegen te kennen!”
– Job 21:7-14

Tot zover een passage uit Gods Woord over kwade mensen! Herkenbaar?

“Ik zag het allemaal in de dagen van mijn ijdelheid. Er is een rechtvaardige die vergaat in zijn rechtvaardigheid en er is een boosaardige die ondanks zijn kwaad lang leeft.” – Prediker 7:15

Tot zover een passage uit Gods Woord die dit onderwerp mooi samenvat! Herkenbaar?

Mensen die goed doen en daarvoor gestraft worden…
Mensen die kwaad doen en daarmee weg komen…
Mensen die goed doen, ziek worden en vroeg sterven…
Mensen die kwaad doen en lang leven…

Kortom, het lijkt wel de omgekeerde wereld! Niet de goede mensen worden beloond, maar de slechte mensen… Herkenbaar?

Waar komt dit vandaan? Hoe komt dit eigenlijk? En… wat zit erachter?

Er staat geschreven dat we in een boos wereldtijdperk leven (Galaten 1:4). Als je bestudeert wat daar nou precies mee bedoeld wordt dan kom je tot de ontdekking dat God enkele fundamentele zaken mbt ons gevoel voor rechtvaardigheid letterlijk heeft omgedraaid in dit tijdperk. Het dieptepunt wordt gekenmerkt door de ergste misdaad en zonde ooit begaan: de vernederende kruisiging en dood van de Zoon van God, Jezus Christus!

Dit alles is namelijk een noodzakelijk onderdeel van Gods geniale Plan om juist mbt deze aspecten grote contrasten (in onze ogen) aan te brengen.

Er komt uiteraard wél een moment – bij aanvang van het volgende wereldtijdperk – dat Hij alles weer omdraait zodat zaken zullen zijn zoals ze zouden moeten zijn, conform ons gevoel voor rechtvaardigheid.

Deze stap draagt er dan ook toe bij dat wij, mensen, de situatie in de toekomstige wereldorde nog veel meer zullen waarderen en God daar dankbaar voor zullen zijn. Dit geldt voor het volgende tijdperk op de herstelde aarde, en vooral in het tijdperk daarna op de volledig nieuwe aarde!

Juist door Gods onmeetbare allesomvattende liefde heeft Hij alles zodanig gearrangeerd dat Zijn schepping – dankzij het contrast van Zijn Plan – op een enorme wijze ZAL genieten van alle heerlijkheid die haar te wachten staat… Het feit dat God dezelfde Jezus Christus heeft opgewekt uit de doden is garantie voor zo’n schitterende toekomstverwachting! Dát is Gods verborgen wijsheid!

Verleden => BETON <= Toekomst

future past 02

Dit zou je kunnen verrassen:

Zoals je weet is het verleden in beton gegoten.
Welnu, op dezelfde manier is de toekomst in beton gegoten!

God Zelf zegt:
“Ik, die vanaf het begin de afloop afkondig en vanouds wat nog niet heeft plaatsgevonden; Ik, die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden, en alles wat Ik verlang zal Ik doen…” – Jesaja 46:10 (NBG±)

Wat verlangt God dan?
… onze Redder, God, Die wil dat ALLE MENSEN gered worden en komen in de bewustwording van de waarheid. – 1Timotheüs 2:3-4

Hoe vind je dit, lieve lezer? Dé God, Die Liefde is, heeft ALLES onder volledige controle…

Dit betekent dat heel Gods schepping een schitterende toekomst tegemoet gaat!

Dit is de basis:
Zo dan, zoals het door één misstap [van Adam] voor ALLE MENSEN kwam tot in veroordeling, zo komt het ook door één rechtvaardigheidsdaad [van Jezus Christus] voor ALLE MENSEN tot in rechtvaardiging van leven. – Romeinen 5:18

En dit is het gevolg:
Want net zoals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden. – 1Korinthiërs 15:22

Zóóó geruststellend!! 😀

Wie is gekwalificeerd?

God qualifies 01

Niemand is gekwalificeerd om te voldoen aan Gods standaard; iedereen mist dat doel.

Lees svp Romeinen 3:10-12 en zie daar het bewijs!

… zoals is geschreven: “Niet één is rechtvaardige, zelfs niet één.”
Niet één begrijpt het. Niet één zoekt God.
Allen vermijden zij. Tegelijkertijd werden zij onbruikbaar. Niemand doet vriendelijkheid; er is zelfs niet één!

Het is God, en alleen GOD, Die een persoon kan kwalificeren!

Als jij je dit ECHT realiseert en gaat geloven, dan is er dus ook een logische consequentie: je zult nooit meer denken dat jouw redding afhankelijk is van jouw keuze!

En… yes, Dé God is precies op schema met Zijn geniale Plan van voorbestemming, roeping, rechtvaardiging en verheerlijking (Romeinen 8:30)!

DE ESSENTIE VAN HET EVANGELIE (2 van 2)

he-has-risen 03

In de vorige blog ben ik vooral ingegaan op aspect 2. hierna: “voor onze zonden, naar de Schriften”.

Daarom ga ik in deze blog nader in op de opstanding van Christus Jezus, en wel in het licht van de 3 andere aspecten.

Maar eerst herhaal ik hieronder de zo belangrijke essentie van het evangelie. Dat kun je dus vinden in 1Korinthiërs 15:1-4 waar staat geschreven:

En nu, broeders, maak ik het evangelie bekend dat ik jullie evangeliseer, dat jullie aanvaard hebben, waarin jullie ook staan, door welk jullie ook worden gered, indien jullie vasthouden aan het woord dat ik jullie evangeliseer, behalve als jullie zonder reden geloven.

Want ik geef door aan jullie ten eerste wat ook ik aanvaardde: dat Christus stierf voor onze zonden, naar de Schriften, en dat Hij werd begraven en dat Hij werd opgewekt op de derde dag, naar de Schriften, …

De componenten hiervan tref je nogmaals op een rijtje aan:

 1. Christus stierf,
 2. Voor onze zonden, naar de Schriften,
 3. Hij werd begraven,
 4. Hij werd opgewekt op de 3e dag, naar de Schriften.

Als je deze essentie gelooft, dwz ALLE 4 componenten, dan ben je een gelovige naar de definitie van Gods Woord. Dan geloof je namelijk GOD op Zijn WOORD.

Omdat deze boodschap eigenlijk simpel is maar ook zo essentieel heeft satan niet stilgezeten: hij heeft vóór ELK van deze 4 criteria één of meerdere valstrikken (valse, misleidende leringen) geplaatst zodat je erover ZAL struikelen als je Gods Woord niet serieus neemt en onderzoekt!

 1. Christus stierf

Ten eerste: HIJ stierf ECHT!

Als je gelooft dat alleen Zijn lichaam stierf maar Hij (kennelijk Zijn geest) actief was, en “diverse dingen deed” in de 3 dagen dat Hij dood was, dan geloof je God dus niet op Zijn WOORD.

Dit is de leer van de onsterfelijke ziel, en is zo oud als de Hof van Eden, zoals Genesis 3:4 laat zien: “En de slang zegt tot de vrouw: “Jullie zullen niet sterven om te sterven, …”.

Maar Gods Woord Zegt dat dood = dood (bijvoorbeeld Prediker 9:5, 10).

Waarom is het zo enorm belangrijk om dat te realiseren en te geloven? Omdat het een groot principe is in Gods Plan dat Hij laat zien in ons dagelijks leven: een zaadje moet eerst sterven voordat het nieuw Leven kan voortbrengen!
Dus: als Jezus niet écht gestorven is, dan is Hij ook niet écht opgestaan in nieuw Leven!

Ten tweede stierf Jezus omdat Hij mens was.

Let svp op: als je (zelfs onbewust) gelooft dat Jezus “de tweede Persoon van de Drie-enige God” is dan is Hij niet echt mens, en kan Hij dus ook niet ECHT gestorven zijn!

Er bestaat in Gods Woord – en dus in werkelijkheid – niet zoiets als “een Drie-eenheid”.

Bestaat niet! Wat dan wel?
Want er is één God en één Middelaar van God en van mensen: de Mens Christus Jezus, …1Timotheüs 2:5.

Zie je dat? Christus Jezus is nog steeds Mens!

Nogmaals, als je dus gelooft in de leer van “de Drie-eenheid” dan geloof je niet dat Christus ECHT stierf, dus geloof je God niet op Zijn WOORD.

 1. Voor onze zonden, naar de Schriften

Zie vorige blog => als je gelooft dat je toch iets moet doen – al is het maar heel klein, bijvoorbeeld “Jezus accepteren” – om gered te worden, dan geloof je God dus niet op Zijn WOORD. Daarmee maak je Zijn reddingswerk dus afhankelijk van jouw keuze en dus zinloos!

 1. Hij werd begraven

Ook hier zal jou ongetwijfeld de woordkeuze opvallen: HIJ werd begraven, en niet slechts Zijn lichaam!

Lees nogmaals Genesis 2:7 om te zien hoe menselijk leven ontstaat. Dood is het omgekeerde van leven. Simpel toch? Was het Zijn lichaam dat werd begraven, terwijl Zijn geest “op een andere manier leefde”? Volstrekt niet!

Gedurende 3 dagen waren zijn lichaam en geest uit elkaar, dus bestond Hij simpelweg niet! Waarom niet? Er was geen ziel (= bewustzijn), dus was Hij er niet.

Let svp op: als je (zelfs onbewust) gelooft dat alleen het lichaam van Jezus Christus begraven werd dan geloof je niet echt dat Hij Zelf begraven werd, dus geloof je God niet op Zijn WOORD.

 1. Hij werd opgewekt op de 3e dag, naar de Schriften

Wees ten eerste hier heel bewust van wat er staat geschreven: HIJ werd opgewekt! Niet Zijn lichaam, of Zijn geest, maar Hij Zelf. Dit gaat dus weer om de ziel, Zijn bewustzijn!

Omdat Hij werd opgewekt in Nieuw Leven, dat de dood voorgoed achter zich heeft gelaten, kreeg Hij een daartoe aangepast lichaam. Het is een lichaam van vlees en beenderen (Lukas 24:39), waar geen bloed meer doorheen stroomt, maar (volheid van) geest!

Vergeet niet dat de ziel van het vergankelijk vlees in het bloed zit (Leviticus 17:11, 14)! In een verheerlijkt, onvergankelijk lichaam, dat tot nu toe alleen Christus Jezus heeft aangedaan, is de ziel verankerd in geest die in overvloed, in volheid, door het lichaam stroomt!

Let svp op: als je (zelfs onbewust) gelooft dat Zijn alleen lichaam en/of geest werd opgewekt uit de doden, dan kun je ook onmogelijk echt geloven dat HIJ Zelf werd opgewekt uit de doden (omdat Hij Zelf dus 3 dagen lang niet bestond!), dus geloof je God niet op Zijn WOORD.

Ten tweede vloeit het feit, dat Christus Jezus werd opgewekt op de 3e dag naar de Schriften, met grote kracht voort uit de eerdergenoemde aspecten 1. t/m 3.!

Immers, nogmaals de opmerking: eerst moet een zaadje ECHT sterven voordat het nieuw Leven kan voortbrengen.

he-has-risen 05

Alleen indien Hij echt dood is geweest kan Hij opgewekt zijn in volkomen nieuwheid van LEVEN! En laat dát nou precies op die wijze hebben plaatsgevonden … woww! In Christus Jezus heeft Dé God Nieuw LEVEN aan het licht gebracht, Leven dat de dood voorgoed achter zich gelaten heeft… volkomen onsterfelijk! Nooit meer last van dood, bederf, ziekte, zwakte, etc, maar ongelimiteerde kracht en heerlijkheid!

Als je (zelfs onbewust) de vorige aspecten 1. t/m 3. niet echt gelooft dan kun je ook onmogelijk echt geloven dat HIJ daadwerkelijk is opgestaan uit de doden, dus geloof je God niet op Zijn WOORD!

Meer hierover kun je doornemen in artikel 010 op http://revago.net/?page_id=197 =>
“Wanneer is iemand een ware gelovige?”

Hij is de Eerste Die Levend is gemaakt, en de hele mensheid zal volgen in een vooraf bepaalde volgorde – 1Korinthiërs 15:22-24 =>

Want evenals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden.
Maar ieder in de eigen klasse:
– Eersteling is Christus,
– daarna die van de Christus zijn bij Zijn aanwezigheid,
– daarna de voleinding [waarbij de rest zal volgen], …

Wat een schitterend vooruitzicht voor de hele mensheid… Hopelijk snap je dat ik bijna niet kan wachten!! 😀

DE ESSENTIE VAN HET EVANGELIE (1 van 2)

Jesus savior of the world 01

Deze dagen wordt Pasen herdacht door het Christendom.
Op Goede Vrijdag wordt herdacht dat Jezus Christus stierf aan het kruis.
Dit feit is een belangrijk onderdeel van de essentie van het evangelie (= goed bericht).

Wat IS dan de essentie – het fundament – van het evangelie?
Dat kun je vinden in 1Korinthiërs 15:1-4 waar staat geschreven: 

En nu, broeders, maak ik het evangelie bekend dat ik jullie evangeliseer, dat jullie aanvaard hebben, waarin jullie ook staan, door welk jullie ook worden gered, indien jullie vasthouden aan het woord dat ik jullie evangeliseer, behalve als jullie zonder reden geloven.

Want ik geef door aan jullie ten eerste wat ook ik aanvaardde: dat Christus stierf voor onze zonden, naar de Schriften, en dat Hij werd begraven en dat Hij werd opgewekt op de derde dag, naar de Schriften, …

Laten we de componenten hiervan op een rijtje zetten:

 1. Christus stierf,
 2. Voor onze zonden, naar de Schriften,
 3. Hij werd begraven,
 4. Hij werd opgewekt op de 3e dag, naar de Schriften.

Als je deze essentie gelooft, dan ben je een gelovige naar de definitie van Gods Woord.

Omdat deze boodschap eigenlijk simpel is maar ook zo essentieel heeft satan niet stilgezeten: hij heeft vóór ELK van deze 4 criteria één of meerdere valstrikken (valse, misleidende leringen) geplaatst zodat je erover ZAL struikelen als je Gods Woord niet serieus neemt en écht onderzoekt!

Meer hierover kun je doornemen in artikel 010 op http://revago.net/?page_id=197 =>
“Wanneer is iemand een ware gelovige?”

Voor nu beperk ik me tot een belangrijke passage in 1Korinthiërs 1:23 =>
Maar wij verkondigen Christus gekruisigd; voor de Joden een schandaal en voor de natiën een dwaasheid, …

(De Joden waren de religieuze mensen in die dagen.)

Is dát niet interessant? Waarom zou het kruis voor de Joden een schandaal zijn? Hadden ze hun lesje dan niet geleerd nadat Jezus bleek te zijn opgestaan uit de doden?

Guess what? Ook vandaag de dag is het kruis van Christus een schandaal (valstrik, struikelblok) voor religieuze mensen.

Weet je waarom? Vanwege de 100% COMPLEETHEID van het kruis!

Deze compleetheid is een schandaal, een valstrik, voor alle mensen die menen ZELF iets te moeten bijdragen aan hun redding (bijvoorbeeld “Jezus accepteren”!!), terwijl in feite het kruis voor 100% de redding van de wereld heeft bewerkstelligd. Dát is wat “Het is VOL-bracht” werkelijk betekent!

Religieuze mensen kunnen het maar niet verdragen dat ze ECHT NIETS meer hoeven te doen! Waarom ze het niet kunnen verdragen? Vanwege de trots in de schuilhoeken van hun hart waardoor ze toch stiekem willen meedelen in de eer van hun redding.

Daarom laat Gods Woord met nadruk zien dat het GOD is Die alles doet en bewerkt naar de raad van Zijn wil (Efeziërs 1:11). En 1Korinthiërs 1:29 zegt toch duidelijk: “zodat geen enkel vlees zou roemen voor God”. Hoe helder wil je het hebben? 😉

Maar Jezus Christus heeft ALLES al gedaan aan het kruis, dat TEGELIJK het dieptepunt van de zonde door de wereld EN het hoogtepunt van Gods liefde voor de wereld vertegenwoordigt – dé essentie van Gods schitterende Plan! 😀

NUTTELOOSHEID

nutteloosheid 03

Het “nieuws” interesseert me meestal niet zo, maar soms is het wel heel erg amusant! 😉

Kijk eens naar dit bericht:

“Jos van Rey, de oud-VVD-wethouder die wordt verdacht van corruptie en belangenverstrengeling, wordt lid van een integriteitscommissie in Roermond.”

Hahahaha! Zeg me nou, is dat niet kostelijk?! Dit is toch geweldig “stand-up comedy” materiaal…?!

Wie kan dit nou verzinnen?
Zoiets kan alleen maar worden verzonnen door GOD, Dé Auteur van wereldgeschiedenis én wereldtoekomst! 😀

Als GOD geen humor heeft, dan heeft niemand humor!

In Romeinen 8:20 staat het volgende geschreven:

Want aan de nutteloosheid [= leegheid] was de schepping ondergeschikt geworden, niet vrijwillig, maar door Hem Die onderschikt, …

nutteloosheid 08

Wil je een geheimpje vernemen? OK dan maar:
Zonder dat men het weet, kreunt en zwoegt de hele schepping tezamen, omdat men ten diepste verlangt naar bevrijding!

Bevrijding waarvan? En tot welk doel is de schepping dan onderschikt?

Zodat dezelfde schepping bevrijd zal worden van de SLAVERNIJ VAN CORRUPTIE [= bederf] tot in de glorieuze vrijheid van de kinderen van God!Romeinen 8:21

Dát is Gods liefdevolle doelstelling met de hele schepping… Zijn schepping, Zijn eigendom!

En… denk je dat Dé enige, almachtige, soevereine GOD Zijn doelstellingen ALTIJD behaalt? Natuurlijk denk je dát! 😉