DE ESSENTIE VAN HET EVANGELIE (1 van 2)

Jesus savior of the world 01

Deze dagen wordt Pasen herdacht door het Christendom.
Op Goede Vrijdag wordt herdacht dat Jezus Christus stierf aan het kruis.
Dit feit is een belangrijk onderdeel van de essentie van het evangelie (= goed bericht).

Wat IS dan de essentie – het fundament – van het evangelie?
Dat kun je vinden in 1Korinthiërs 15:1-4 waar staat geschreven: 

En nu, broeders, maak ik het evangelie bekend dat ik jullie evangeliseer, dat jullie aanvaard hebben, waarin jullie ook staan, door welk jullie ook worden gered, indien jullie vasthouden aan het woord dat ik jullie evangeliseer, behalve als jullie zonder reden geloven.

Want ik geef door aan jullie ten eerste wat ook ik aanvaardde: dat Christus stierf voor onze zonden, naar de Schriften, en dat Hij werd begraven en dat Hij werd opgewekt op de derde dag, naar de Schriften, …

Laten we de componenten hiervan op een rijtje zetten:

  1. Christus stierf,
  2. Voor onze zonden, naar de Schriften,
  3. Hij werd begraven,
  4. Hij werd opgewekt op de 3e dag, naar de Schriften.

Als je deze essentie gelooft, dan ben je een gelovige naar de definitie van Gods Woord.

Omdat deze boodschap eigenlijk simpel is maar ook zo essentieel heeft satan niet stilgezeten: hij heeft vóór ELK van deze 4 criteria één of meerdere valstrikken (valse, misleidende leringen) geplaatst zodat je erover ZAL struikelen als je Gods Woord niet serieus neemt en écht onderzoekt!

Meer hierover kun je doornemen in artikel 010 op http://revago.net/?page_id=197 =>
“Wanneer is iemand een ware gelovige?”

Voor nu beperk ik me tot een belangrijke passage in 1Korinthiërs 1:23 =>
Maar wij verkondigen Christus gekruisigd; voor de Joden een schandaal en voor de natiën een dwaasheid, …

(De Joden waren de religieuze mensen in die dagen.)

Is dát niet interessant? Waarom zou het kruis voor de Joden een schandaal zijn? Hadden ze hun lesje dan niet geleerd nadat Jezus bleek te zijn opgestaan uit de doden?

Guess what? Ook vandaag de dag is het kruis van Christus een schandaal (valstrik, struikelblok) voor religieuze mensen.

Weet je waarom? Vanwege de 100% COMPLEETHEID van het kruis!

Deze compleetheid is een schandaal, een valstrik, voor alle mensen die menen ZELF iets te moeten bijdragen aan hun redding (bijvoorbeeld “Jezus accepteren”!!), terwijl in feite het kruis voor 100% de redding van de wereld heeft bewerkstelligd. Dát is wat “Het is VOL-bracht” werkelijk betekent!

Religieuze mensen kunnen het maar niet verdragen dat ze ECHT NIETS meer hoeven te doen! Waarom ze het niet kunnen verdragen? Vanwege de trots in de schuilhoeken van hun hart waardoor ze toch stiekem willen meedelen in de eer van hun redding.

Daarom laat Gods Woord met nadruk zien dat het GOD is Die alles doet en bewerkt naar de raad van Zijn wil (Efeziërs 1:11). En 1Korinthiërs 1:29 zegt toch duidelijk: “zodat geen enkel vlees zou roemen voor God”. Hoe helder wil je het hebben? 😉

Maar Jezus Christus heeft ALLES al gedaan aan het kruis, dat TEGELIJK het dieptepunt van de zonde door de wereld EN het hoogtepunt van Gods liefde voor de wereld vertegenwoordigt – dé essentie van Gods schitterende Plan! 😀