Category Archives: Woord van God

BIJBELVERTALINGEN EN HUN CONSEQUENTIES

vertalingen 02

Traditioneel wordt er in de Christelijke kerken gelezen en bestudeerd uit vertalingen van de bijbel.

Waar het mijns inziens aan schort is het schromelijke gebrek aan besef dat een vertaling NIET Gods Woord is, maar slechts een menselijke poging om dat te benaderen. Sterker nog, het is vrij gemakkelijk aan te tonen dat er in legio gevallen sprake is van grove fouten, vooral door de hardnekkigheid van traditie maar ook door ordinaire fraude in opdracht van de kerkleiding.

En dat alles heeft ten doel om een bepaalde traditionele leer, onderwijs – of angst & schuldgevoel – koste wat kost in stand te kunnen houden. En dat komt dan weer door allerlei achterliggende motieven als macht, invloed en geld. “Lekker” hè?

De laatste decennia wordt in de kerken vooral gebruik gemaakt van:

– de NBG-vertaling, oftewel de “NIET-BEPAALD-GEZOND” vertaling, en de laatste jaren van

– de NBV-vertaling, oftewel de “NIET-BIJ-VERSTAND” vertaling; en dan heb ik het nog niet eens over

– “Het Boek”, oftewel “HARTSTIKKE BEDONDERD”!

De bijnamen reflecteren hoe ik over die vertalingen denk…een pijnlijk hoog gehalte van traditie, vermengd met het tevreden stellen van mensen.

vertalingen 01

Slechts enkele voorbeelden, kort toegelicht:

“Hel”

Wordt gebruikt als vertaling van 3 verschillende woorden die alle 3 iets anders betekenen! Deze zijn:

– Hades => dodenrijk: (denkbeeldige) plaats waar de doden zijn

– Tartarus => plaats waar ongehoorzame geesten gevangen worden gehouden

– Gehenna => plaats in de toekomst, zuidwestelijk van Jeruzalem, waar de lijken van opstandelingen zullen worden verbrand.

“Natuurlijke” mens

1Korinthiërs 2:14 => als de “natuurlijke” mens de geestelijke dingen niet snapt, tja, dan is het logisch dat alleen de “tegennatuurlijke” mens geestelijke dingen snapt! Resultaat? Tegennatuurlijke praktijken in de kerk! En laat nou precies het tegennatuurlijke zondig zijn… wat een drrrrama!

In werkelijk staat er NIET “natuurlijke” mens, maar zielse mens! Dat is iemand die sterk gericht is op zintuiglijke waarnemingen.

“Lucifer/Morgenster”

Jesaja 14:12 => De vertaling van het Hebreeuwse woord “eill”. Dit woord, en vervoegingen daarvan, heeft een betekenis op het terrein van “huilen, klagen, jammeren”.
Hoe is dit woord op andere plaatsen vertaald in de NBG?

Op andere plaatsen vind je de volgende vertalingen:
Jesaja 14:31 => “Jammer, gij poort; …
Zacharia 11:2 => “Jammer, gij cyprus…”
Jeremia 14:2 => “…en al de bewoners van het land jammeren.”
Ezechiël 21:12 => “…en weeklaag, mensenkind, …”
Etc…

Overal goed vertaald… maar uitgerekend dáár, in Jesaja 14:12, staat “morgenster” (Engels: Lucifer)!!

Er hád moeten staan in Jesaja 14:12 =>
“Hoe viel jij van de hemelen! Huil, zoon van de dageraad! Jij werd omgehakt naar het land, overweldiger van natiën!”

Tja… traditie met een oorsprong van fraude? Zeg het maar!

“Eeuwigheid”

Wordt gebruikt als vertaling voor het woord aion. De betekenis van “eeuwig(heid)” is “eindeloos(heid)” in ons taalgebruik. Dit heeft miljarden mensen op het verkeerde been gezet, en zoveel frustratie, pijn en misverstanden veroorzaakt!

Echter, een aion is een wereldtijdperk (met begin en einde). En “eeuwig” zou moeten zijn aionisch => voor de duur van de aion.

Dit verklaart meteen heel wat! Immers, hoe kunnen er meerdere “eeuwigheden” bestaan als “eeuwig” de betekenis van “eindeloos” zou hebben? En toch kraait er geen haan naar!

Indien deze fundamentele info verder wordt uitgewerkt – en de juiste verbanden worden gelegd – is de frustratie geheel verdwenen en maakt plaats voor bewondering en ontzag voor Gods plan en wijsheid!

Er zijn twee zaken tussen de regels te vinden in dit stuk:
– Wat vertalingen allemaal kunnen teweegbrengen!
– De grote hardnekkigheid van traditie!

Tenslotte, een nieuwtje:
Jezus sprak geen Nederlands (of Engels, etc). Derhalve heeft Hij NOOIT in Zijn leven het woord “hel” (of “hell”) geuit, in tegenstelling tot wat diverse kerkleiders verkondigen.

Laat het svp goed tot je doordringen.

Kerkactiviteiten en –bedieningen… ja hoor!

Church Ministry Structure 02

Bekijk svp bovenstaand schema en verwonder je samen met mij…

Wat een demonstratie van menselijke organisatie en pure afleiding! Herkenbaar? Dat kan maar uit één koker komen…
Er zijn zoveel activiteiten en “bedieningen” in kerken dat men niet meer de kans krijgt om na te denken over de échte vragen in het leven, zoals:

Wie is God eigenlijk?

Waarom is er zoveel kwaad en pijn in deze wereld, en waarom kan/wil God hier niets aan doen?

Als Gods liefde ECHT onvoorwaardelijk is, waarom leert religie dat je er tóch iets voor moet doen, bijv. Hem accepteren?

Church sign 01

Als God ECHT almachtig is, en dus de tijd – verleden en toekomst – in één keer overziet, waarom zou Hij de mens dan een vrije wil geven? Hij WEET immers wat er in de toekomst zou gebeuren met die vrije wil: de meerderheid van de mensen zou Hem uit pure onwetendheid NIET erkennen en accepteren…
In dat geval zou God ook geen Liefde zijn, want geen enkele liefhebbende ouder loopt weg en laat een flesje gif bij zijn/haar onwetende kind staan…

Wat is Gods doel en plan met Zijn schepping? Zou het niet zijn gedreven door liefde???

Waar is mijn ongelovig overleden moeder/vader nu (of waar gaat ze heen)?

De kerk – vooral het christendom – zal alles doen om je af te leiden van het nadenken over deze belangrijke vragen.

Ze duwen liever een donut in je mond, geven je een mooie lange knuffel en verleiden je tot het meedoen in zoveel “bedieningen” als mogelijk, dan dat ze je zelfs de kans geven om echt na te denken over deze ernstige dingen die er werkelijk toe doen en je leven kunnen veranderen!

— Deels geparafraseerd van Martin Zender

Wil je de enige plek weten waar je kunt zoeken voor de échte antwoorden op de belangrijke vragen in ons leven?
Onderzoek dé Schrift. Dáár vind je de antwoorden. Je zult er geen spijt van hebben!

DE ESSENTIE VAN HET EVANGELIE (2 van 2)

he-has-risen 03

In de vorige blog ben ik vooral ingegaan op aspect 2. hierna: “voor onze zonden, naar de Schriften”.

Daarom ga ik in deze blog nader in op de opstanding van Christus Jezus, en wel in het licht van de 3 andere aspecten.

Maar eerst herhaal ik hieronder de zo belangrijke essentie van het evangelie. Dat kun je dus vinden in 1Korinthiërs 15:1-4 waar staat geschreven:

En nu, broeders, maak ik het evangelie bekend dat ik jullie evangeliseer, dat jullie aanvaard hebben, waarin jullie ook staan, door welk jullie ook worden gered, indien jullie vasthouden aan het woord dat ik jullie evangeliseer, behalve als jullie zonder reden geloven.

Want ik geef door aan jullie ten eerste wat ook ik aanvaardde: dat Christus stierf voor onze zonden, naar de Schriften, en dat Hij werd begraven en dat Hij werd opgewekt op de derde dag, naar de Schriften, …

De componenten hiervan tref je nogmaals op een rijtje aan:

 1. Christus stierf,
 2. Voor onze zonden, naar de Schriften,
 3. Hij werd begraven,
 4. Hij werd opgewekt op de 3e dag, naar de Schriften.

Als je deze essentie gelooft, dwz ALLE 4 componenten, dan ben je een gelovige naar de definitie van Gods Woord. Dan geloof je namelijk GOD op Zijn WOORD.

Omdat deze boodschap eigenlijk simpel is maar ook zo essentieel heeft satan niet stilgezeten: hij heeft vóór ELK van deze 4 criteria één of meerdere valstrikken (valse, misleidende leringen) geplaatst zodat je erover ZAL struikelen als je Gods Woord niet serieus neemt en onderzoekt!

 1. Christus stierf

Ten eerste: HIJ stierf ECHT!

Als je gelooft dat alleen Zijn lichaam stierf maar Hij (kennelijk Zijn geest) actief was, en “diverse dingen deed” in de 3 dagen dat Hij dood was, dan geloof je God dus niet op Zijn WOORD.

Dit is de leer van de onsterfelijke ziel, en is zo oud als de Hof van Eden, zoals Genesis 3:4 laat zien: “En de slang zegt tot de vrouw: “Jullie zullen niet sterven om te sterven, …”.

Maar Gods Woord Zegt dat dood = dood (bijvoorbeeld Prediker 9:5, 10).

Waarom is het zo enorm belangrijk om dat te realiseren en te geloven? Omdat het een groot principe is in Gods Plan dat Hij laat zien in ons dagelijks leven: een zaadje moet eerst sterven voordat het nieuw Leven kan voortbrengen!
Dus: als Jezus niet écht gestorven is, dan is Hij ook niet écht opgestaan in nieuw Leven!

Ten tweede stierf Jezus omdat Hij mens was.

Let svp op: als je (zelfs onbewust) gelooft dat Jezus “de tweede Persoon van de Drie-enige God” is dan is Hij niet echt mens, en kan Hij dus ook niet ECHT gestorven zijn!

Er bestaat in Gods Woord – en dus in werkelijkheid – niet zoiets als “een Drie-eenheid”.

Bestaat niet! Wat dan wel?
Want er is één God en één Middelaar van God en van mensen: de Mens Christus Jezus, …1Timotheüs 2:5.

Zie je dat? Christus Jezus is nog steeds Mens!

Nogmaals, als je dus gelooft in de leer van “de Drie-eenheid” dan geloof je niet dat Christus ECHT stierf, dus geloof je God niet op Zijn WOORD.

 1. Voor onze zonden, naar de Schriften

Zie vorige blog => als je gelooft dat je toch iets moet doen – al is het maar heel klein, bijvoorbeeld “Jezus accepteren” – om gered te worden, dan geloof je God dus niet op Zijn WOORD. Daarmee maak je Zijn reddingswerk dus afhankelijk van jouw keuze en dus zinloos!

 1. Hij werd begraven

Ook hier zal jou ongetwijfeld de woordkeuze opvallen: HIJ werd begraven, en niet slechts Zijn lichaam!

Lees nogmaals Genesis 2:7 om te zien hoe menselijk leven ontstaat. Dood is het omgekeerde van leven. Simpel toch? Was het Zijn lichaam dat werd begraven, terwijl Zijn geest “op een andere manier leefde”? Volstrekt niet!

Gedurende 3 dagen waren zijn lichaam en geest uit elkaar, dus bestond Hij simpelweg niet! Waarom niet? Er was geen ziel (= bewustzijn), dus was Hij er niet.

Let svp op: als je (zelfs onbewust) gelooft dat alleen het lichaam van Jezus Christus begraven werd dan geloof je niet echt dat Hij Zelf begraven werd, dus geloof je God niet op Zijn WOORD.

 1. Hij werd opgewekt op de 3e dag, naar de Schriften

Wees ten eerste hier heel bewust van wat er staat geschreven: HIJ werd opgewekt! Niet Zijn lichaam, of Zijn geest, maar Hij Zelf. Dit gaat dus weer om de ziel, Zijn bewustzijn!

Omdat Hij werd opgewekt in Nieuw Leven, dat de dood voorgoed achter zich heeft gelaten, kreeg Hij een daartoe aangepast lichaam. Het is een lichaam van vlees en beenderen (Lukas 24:39), waar geen bloed meer doorheen stroomt, maar (volheid van) geest!

Vergeet niet dat de ziel van het vergankelijk vlees in het bloed zit (Leviticus 17:11, 14)! In een verheerlijkt, onvergankelijk lichaam, dat tot nu toe alleen Christus Jezus heeft aangedaan, is de ziel verankerd in geest die in overvloed, in volheid, door het lichaam stroomt!

Let svp op: als je (zelfs onbewust) gelooft dat Zijn alleen lichaam en/of geest werd opgewekt uit de doden, dan kun je ook onmogelijk echt geloven dat HIJ Zelf werd opgewekt uit de doden (omdat Hij Zelf dus 3 dagen lang niet bestond!), dus geloof je God niet op Zijn WOORD.

Ten tweede vloeit het feit, dat Christus Jezus werd opgewekt op de 3e dag naar de Schriften, met grote kracht voort uit de eerdergenoemde aspecten 1. t/m 3.!

Immers, nogmaals de opmerking: eerst moet een zaadje ECHT sterven voordat het nieuw Leven kan voortbrengen.

he-has-risen 05

Alleen indien Hij echt dood is geweest kan Hij opgewekt zijn in volkomen nieuwheid van LEVEN! En laat dát nou precies op die wijze hebben plaatsgevonden … woww! In Christus Jezus heeft Dé God Nieuw LEVEN aan het licht gebracht, Leven dat de dood voorgoed achter zich gelaten heeft… volkomen onsterfelijk! Nooit meer last van dood, bederf, ziekte, zwakte, etc, maar ongelimiteerde kracht en heerlijkheid!

Als je (zelfs onbewust) de vorige aspecten 1. t/m 3. niet echt gelooft dan kun je ook onmogelijk echt geloven dat HIJ daadwerkelijk is opgestaan uit de doden, dus geloof je God niet op Zijn WOORD!

Meer hierover kun je doornemen in artikel 010 op http://revago.net/?page_id=197 =>
“Wanneer is iemand een ware gelovige?”

Hij is de Eerste Die Levend is gemaakt, en de hele mensheid zal volgen in een vooraf bepaalde volgorde – 1Korinthiërs 15:22-24 =>

Want evenals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden.
Maar ieder in de eigen klasse:
– Eersteling is Christus,
– daarna die van de Christus zijn bij Zijn aanwezigheid,
– daarna de voleinding [waarbij de rest zal volgen], …

Wat een schitterend vooruitzicht voor de hele mensheid… Hopelijk snap je dat ik bijna niet kan wachten!! 😀

DE GOD VAN RELIGIE => goed in verschijning, slecht in werkelijkheid!

wolf-in-sheeps-clothing 02

“… de vijand minachtte JAHWEH en een verdorven volk lasterde Uw Naam.” – Psalm 74:18

Heb je er ooit aan gedacht waarom Jezus tegen de religieuze leiders (Farizeeën, Schriftgeleerden) zei dat ze lijken op witgekalkte graven? Waarom specifiek die woorden?

Mattheüs 23:27 =>
“Wee jullie, Schriftgeleerden en Farizeeën, hypocrieten! Want jullie lijken op graven, die witgekalkt zijn, die aan de buitenkant zeker mooi schijnen, maar ze zijn volgepropt met beenderen van doden en met alle onreinheid.”

Deze uitdrukking belichaamt de natuur van hypocrisie op prachtige wijze! De buitenkant ZIET er wit en mooi uit maar de binnenkant is vol met dode en verrotte beenderen!

BUITENKANT? Hoe alles eruit ziet en overkomt bij anderen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De aanbiddingsdienst, met haar mooie stemmen en muziek,
 • De prachtige versiering van het kerkgebouw, zowel buiten als het interieur,
 • De “godvrezende” trillende stem van de spreker, die toegewijd en geestelijk klinkt,
 • De moderne apparatuur die wordt gebruikt in kerken voor zang en prediking,
 • De sociale contacten en het “horen bij de groep”,
 • Zelfs het onderwijs dat op het eerste gezicht rechtvaardig overkomt.

Al deze zaken zijn erg aantrekkelijk voor de ziel (= zintuiglijke waarneming); ze creëren dus zielse mensen, die het tegendeel zijn van geestelijke mensen (1Korinthiërs 2:14)! Vergeet niet dat God alleen met de geest (= het hart) rekening houdt, en niet met de ziel.

BINNENKANT? Hoe de mensen écht van binnen denken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een ziek en verwrongen beeld van Wie God werkelijk is,
 • Er niet écht op vertrouwen dat Jezus werkelijk succesvol was aan het kruis op Golgotha en werkelijk ALLES VOLBRACHT heeft,
 • Niet erkennen dat God daadwerkelijk absoluut soeverein is, waardoor gedacht wordt dat mensen een “vrije” wil hebben,
 • Niet geloven dat Gods liefde ECHT onvoorwaardelijk is, en daardoor Zijn liefde kleineren,
 • God niet vertrouwen OP ZIJN WOORD, en daardoor afgaan op “geestelijke ervaringen”.

Wie denk je dat er wordt bedoeld met de zin in 2Timotheüs 3:5 =>
… een vorm van toewijding hebbend, maar de kracht ervan ontkennend …”?

Wereldse, seculiere mensen – die niets van God weten, en er niet mee bezig zijn – tonen ook geen toewijding. Wie zijn dan wél met “toewijding” bezig? Precies, religieuze mensen!

Lees svp de rest in 2Timotheüs 3:1-9. Het is geen prettig plaatje!

Wij, mensen, kunnen de binnenkant van een persoon niet zien, maar we kunnen zeker diens ONDERWIJS en de TOEPASSING DAARVAN onderzoeken!
Hoe? Op basis van Gods Woord welke altijd de waarheid bevat én consistent is!

Hieronder volgen enkele voorbeelden van onderwijs dat correct lijkt (1. = witgekalkte buitenkant), maar in werkelijkheid verdorven is (2. = dode en verrotte beenderen binnen).

 1. God zegt leert mensen om hun vijanden lief te hebben en goed te doen aan degenen die hen haten (Lukas 6:27);
 2. Terwijl hij zijn vijanden voor altijd zal pijnigen!
 1. God zegt “Wees niet overwonnen door het kwaad, maar wees het kwade overwinnend door het goede!” (Romeinen 12:21);
 2. Terwijl hij zelf het kwade NIET overwint door het goede! Immers, hij stuurt zijn vijanden naar de eindeloze pijniging in de hel…
 1. God instrueert mensen om anderen 70 x 7 keren te vergeven (Mattheüs 18:22);
 2. Terwijl hij het grootste deel van zijn schepping niet-vergeven achterlaat!
 1. God zegt ons dat de liefde nooit faalt (1Korinthiërs 13:8);
 2. Terwijl zijn liefde faalt om de meerderheid van zijn schepping terug te winnen!
 1. God toont Zijn liefde voor ons doordat Christus – terwijl wij nog zondaren (= vijanden) waren – voor ons stierf (Romeinen 5:8);
 2. Terwijl god kennelijk onze zonden (ook achteraf) toch tegen ons gebruikt!
 1. God zegt dat Hij de Redder is van alle mensen (1Timotheüs 4:10);
 2. En vervolgens redt hij NIET alle mensen!
 1. God zegt dat het loon van de zonde is de DOOD (Romeinen 6:23); dood is altijd onbewust;
 2. Terwijl hij “dat loon” kennelijk verandert in eindeloze BEWUSTE pijniging!
 1. God zegt dat Christus de betaling voor de zonde heeft gedaan (1Korinthiërs 7:23) en deze betaling heeft Hij gedaan met de DOOD (Johannes 19:30);
 2. Terwijl dezelfde god achteraf de betaling voor de zonde verandert in eindeloze BEWUSTE pijniging!
 1. God zegt dat Hij ALLES in ALLEN zal zijn (1Korinthiërs 15:28);
 2. Terwijl hij kennelijk ALLES in slechts ENKELEN zal zijn!
 1. God zal hoe dan ook alles terug verzoenen met Zichzelf (Kolossenzen 1:20);
 2. Terwijl hij kennelijk het grootste deel van zijn schepping niet-verzoend achterlaat!

Er is iets grondig verkeerd aan de god van religie => hij is INCONSISTENT en doet dus iets anders dan wat hij zegt. Dat is dus een hypocriet! En weet je wat nou zo typisch is? Mensen imiteren hun god! Deze god is NIET de ware GOD, dus is hij een afgod.

En geen wonder! Want de satan zelf wordt omgevormd in een boodschapper van licht!
Het is dan ook geen groot ding als ook zijn dienaren omgevormd worden als dienaren van gerechtigheid, van wie het einde zal zijn naar hun werken. – 2Korinthiërs 11:14-15

De WARE God, daarentegen, is ALTIJD consistent! Hij doet precies wat Hij zegt (in Zijn Woord) en dus kun je op Hem rekenen! Mensen die Hem kennen zoals Hij werkelijk is, zullen dus HEM imiteren en in Hem groeien.

Eerst Licht, dan Vrucht!

Light-Fruit 01

Ooit een boom gezien die vrucht voortbrengt zonder (zon)licht te hebben geabsorbeerd? Absoluut onmogelijk!

Bomen hebben licht nodig VOORDAT ze vrucht kunnen voortbrengen.

Dit principe is universeel en is daarom ook van toepassing op individuen.

Ooit een mens gezien die godsvruchtig probeert of denkt te leven zonder het juiste onderwijs over, en dus de correcte kennis en realisatie van Dé levende God? Yep, dat heb ik (helaas) wél gezien!

Licht komt ALLEEN door correct onderwijs.
Op basis van dit licht (realisatie of besef!) wordt de juiste vrucht (wandel of gedrag!) voortgebracht.

Waar vind je het licht dat de juiste voeding biedt om de juiste God en Zijn schitterende Plan te leren kennen? Precies, alleen in Zijn Woord! En dat is dus NIET de vertaling!
De Schrift, Gods Woord, is immers de enige autoriteit en is door Hem aan ons gegeven zodat wij dat mogen bestuderen.
Het gaat dus om woorden, zwart-op-wit, en stijlfiguren, waarvan de betekenis onderzocht mag worden.

Gods Woord niet onderzoeken (dus onder de oppervlakte!) betekent God niet kennen. En dat leidt tot een levenswandel die LIJKT op godsvrucht maar in feite slechts een uiterlijke vorm is terwijl de kracht daarvan genegeerd wordt. Zie svp 2Timoteüs 3:5.

Titus 2:11-12 =>
“Want de reddende genade van God verscheen aan alle mensen, ons opvoedend, zodat – de oneerbiedigheid en de wereldse verlangens verloochenend – wij verstandig en rechtvaardig en godsvruchtig zouden leven in de huidige aion [= wereldtijdperk]”.

Alles mengen, of juist niet?

Vraag:
“Maar… Peter, Christenen tonen me veel passages in de Bijbel waar werken belangrijk zijn, waardoor zij genade lijken tegen te spreken. Wat te doen met die passages? ”

Antwoord:
Als je je keukenkast opendoet en ALLE ingrediënten gooit in een grote kom, misschien wat water erbij doet, het mengt, in een oven zet, en het “kookt”.

kitchen closet 02

Wat krijg je dan? EEN RAMP, toch? 😉

Op dezelfde wijze PASSEN Christenen het hele Woord van God op zichzelf TOE, en falen dus helaas om het Woord van de WAARHEID correct in te delen (2Timotheüs 2:15), wat een zeer belangrijke regel is om de Schrift te kunnen begrijpen!

Lees svp ook dit artikel (zie Artikelen in menu):
De hele Schrift: voor ons, niet over ons

Geen wonder dat er zoveel verwarring is in het Christendom!

Correct indelen = WAARHEID
Niet correct indelen = LEUGEN
Helemaal niet indelen = LEUGEN

In het huidige tijdperk is er slechts één evangelie (goed bericht) gericht aan ons, en dat is het evangelie wat Paulus bracht. De rest is ook erg goed om te bestuderen, maar we moeten beseffen dat het bestemd is voor een andere groep en een andere tijd; niet voor ons, en niet in dit tijdperk.