DE GOD VAN RELIGIE => goed in verschijning, slecht in werkelijkheid!

wolf-in-sheeps-clothing 02

“… de vijand minachtte JAHWEH en een verdorven volk lasterde Uw Naam.” – Psalm 74:18

Heb je er ooit aan gedacht waarom Jezus tegen de religieuze leiders (Farizeeën, Schriftgeleerden) zei dat ze lijken op witgekalkte graven? Waarom specifiek die woorden?

Mattheüs 23:27 =>
“Wee jullie, Schriftgeleerden en Farizeeën, hypocrieten! Want jullie lijken op graven, die witgekalkt zijn, die aan de buitenkant zeker mooi schijnen, maar ze zijn volgepropt met beenderen van doden en met alle onreinheid.”

Deze uitdrukking belichaamt de natuur van hypocrisie op prachtige wijze! De buitenkant ZIET er wit en mooi uit maar de binnenkant is vol met dode en verrotte beenderen!

BUITENKANT? Hoe alles eruit ziet en overkomt bij anderen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De aanbiddingsdienst, met haar mooie stemmen en muziek,
 • De prachtige versiering van het kerkgebouw, zowel buiten als het interieur,
 • De “godvrezende” trillende stem van de spreker, die toegewijd en geestelijk klinkt,
 • De moderne apparatuur die wordt gebruikt in kerken voor zang en prediking,
 • De sociale contacten en het “horen bij de groep”,
 • Zelfs het onderwijs dat op het eerste gezicht rechtvaardig overkomt.

Al deze zaken zijn erg aantrekkelijk voor de ziel (= zintuiglijke waarneming); ze creëren dus zielse mensen, die het tegendeel zijn van geestelijke mensen (1Korinthiërs 2:14)! Vergeet niet dat God alleen met de geest (= het hart) rekening houdt, en niet met de ziel.

BINNENKANT? Hoe de mensen écht van binnen denken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een ziek en verwrongen beeld van Wie God werkelijk is,
 • Er niet écht op vertrouwen dat Jezus werkelijk succesvol was aan het kruis op Golgotha en werkelijk ALLES VOLBRACHT heeft,
 • Niet erkennen dat God daadwerkelijk absoluut soeverein is, waardoor gedacht wordt dat mensen een “vrije” wil hebben,
 • Niet geloven dat Gods liefde ECHT onvoorwaardelijk is, en daardoor Zijn liefde kleineren,
 • God niet vertrouwen OP ZIJN WOORD, en daardoor afgaan op “geestelijke ervaringen”.

Wie denk je dat er wordt bedoeld met de zin in 2Timotheüs 3:5 =>
… een vorm van toewijding hebbend, maar de kracht ervan ontkennend …”?

Wereldse, seculiere mensen – die niets van God weten, en er niet mee bezig zijn – tonen ook geen toewijding. Wie zijn dan wél met “toewijding” bezig? Precies, religieuze mensen!

Lees svp de rest in 2Timotheüs 3:1-9. Het is geen prettig plaatje!

Wij, mensen, kunnen de binnenkant van een persoon niet zien, maar we kunnen zeker diens ONDERWIJS en de TOEPASSING DAARVAN onderzoeken!
Hoe? Op basis van Gods Woord welke altijd de waarheid bevat én consistent is!

Hieronder volgen enkele voorbeelden van onderwijs dat correct lijkt (1. = witgekalkte buitenkant), maar in werkelijkheid verdorven is (2. = dode en verrotte beenderen binnen).

 1. God zegt leert mensen om hun vijanden lief te hebben en goed te doen aan degenen die hen haten (Lukas 6:27);
 2. Terwijl hij zijn vijanden voor altijd zal pijnigen!
 1. God zegt “Wees niet overwonnen door het kwaad, maar wees het kwade overwinnend door het goede!” (Romeinen 12:21);
 2. Terwijl hij zelf het kwade NIET overwint door het goede! Immers, hij stuurt zijn vijanden naar de eindeloze pijniging in de hel…
 1. God instrueert mensen om anderen 70 x 7 keren te vergeven (Mattheüs 18:22);
 2. Terwijl hij het grootste deel van zijn schepping niet-vergeven achterlaat!
 1. God zegt ons dat de liefde nooit faalt (1Korinthiërs 13:8);
 2. Terwijl zijn liefde faalt om de meerderheid van zijn schepping terug te winnen!
 1. God toont Zijn liefde voor ons doordat Christus – terwijl wij nog zondaren (= vijanden) waren – voor ons stierf (Romeinen 5:8);
 2. Terwijl god kennelijk onze zonden (ook achteraf) toch tegen ons gebruikt!
 1. God zegt dat Hij de Redder is van alle mensen (1Timotheüs 4:10);
 2. En vervolgens redt hij NIET alle mensen!
 1. God zegt dat het loon van de zonde is de DOOD (Romeinen 6:23); dood is altijd onbewust;
 2. Terwijl hij “dat loon” kennelijk verandert in eindeloze BEWUSTE pijniging!
 1. God zegt dat Christus de betaling voor de zonde heeft gedaan (1Korinthiërs 7:23) en deze betaling heeft Hij gedaan met de DOOD (Johannes 19:30);
 2. Terwijl dezelfde god achteraf de betaling voor de zonde verandert in eindeloze BEWUSTE pijniging!
 1. God zegt dat Hij ALLES in ALLEN zal zijn (1Korinthiërs 15:28);
 2. Terwijl hij kennelijk ALLES in slechts ENKELEN zal zijn!
 1. God zal hoe dan ook alles terug verzoenen met Zichzelf (Kolossenzen 1:20);
 2. Terwijl hij kennelijk het grootste deel van zijn schepping niet-verzoend achterlaat!

Er is iets grondig verkeerd aan de god van religie => hij is INCONSISTENT en doet dus iets anders dan wat hij zegt. Dat is dus een hypocriet! En weet je wat nou zo typisch is? Mensen imiteren hun god! Deze god is NIET de ware GOD, dus is hij een afgod.

En geen wonder! Want de satan zelf wordt omgevormd in een boodschapper van licht!
Het is dan ook geen groot ding als ook zijn dienaren omgevormd worden als dienaren van gerechtigheid, van wie het einde zal zijn naar hun werken. – 2Korinthiërs 11:14-15

De WARE God, daarentegen, is ALTIJD consistent! Hij doet precies wat Hij zegt (in Zijn Woord) en dus kun je op Hem rekenen! Mensen die Hem kennen zoals Hij werkelijk is, zullen dus HEM imiteren en in Hem groeien.