Category Archives: Verzoening

Breaking News waar je “U” tegen zegt!

Breaking News 01

Wist je dat God al Zijn schepselen redt door overweldigende liefde? Geen uitzonderingen! Je wist het nog niet? Dan weet je het nu!

Het fundament hiervoor was ongeveer 2000 jaar geleden gelegd – met succes! – door het lijden en sterven van Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. En dit was de voorwaarde voor Zijn opstanding uit de doden, drie dagen later, met een lichaam dat de dood nooit meer zal meemaken!
Dit creëerde het FEIT van de redding, en de garantie dat ALLEN gered zullen worden!

Wist je dat God al Zijn schepselen met Zichzelf heeft verzoend door hen te veranderen van vijanden naar liefhebbers? Geen uitzonderingen! Je wist het nog niet? Dan weet je het nu!
Hoe doet Hij dat? Het fundament hiervoor was ongeveer 2000 jaar geleden gelegd – met succes! – door het lijden en sterven van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. En dit was de voorwaarde voor Zijn opstanding uit de doden, drie dagen later, voor altijd Levend!

Cross 02

Dit maakt Jezus Christus de Redder van de wereld, en Heer (= Eigenaar) van allen; bovendien wordt God, Zijn Vader, hierdoor geëerd!

Het volledige proces was al vanaf het begin gepland door God, en wordt uitgevoerd in diverse stadia. Nieuwsflash: Gods Masterplan is exact op schema!

Hopelijk begin je je een beetje te realiseren wat een prachtige, geweldige en glorieuze toekomst in het verschiet ligt voor jou… en voor de HELE schepping!

Hopelijk begin je je een beetje te realiseren dat dit alles NIET ons werk is (of kán zijn), maar voor 100% GODS WERK!

Jezus Christus kwam om ZONDAREN te redden; dat is dus iedereen! En… het lukte Hem!

Hoezo? Door Zijn dood nam Hij ALLE zonden van de wereld met Zich mee, van zowel verleden, heden als toekomst, en stond na drie dagen op uit de doden, ZONDER een enkele zonde, in een volledig nieuwe schepping!

Hij was de Eerste… en Zijn opstanding is de garantie dat de rest van de schepping uiteindelijk ZAL volgen!