Eerst Licht, dan Vrucht!

Light-Fruit 01

Ooit een boom gezien die vrucht voortbrengt zonder (zon)licht te hebben geabsorbeerd? Absoluut onmogelijk!

Bomen hebben licht nodig VOORDAT ze vrucht kunnen voortbrengen.

Dit principe is universeel en is daarom ook van toepassing op individuen.

Ooit een mens gezien die godsvruchtig probeert of denkt te leven zonder het juiste onderwijs over, en dus de correcte kennis en realisatie van Dé levende God? Yep, dat heb ik (helaas) wél gezien!

Licht komt ALLEEN door correct onderwijs.
Op basis van dit licht (realisatie of besef!) wordt de juiste vrucht (wandel of gedrag!) voortgebracht.

Waar vind je het licht dat de juiste voeding biedt om de juiste God en Zijn schitterende Plan te leren kennen? Precies, alleen in Zijn Woord! En dat is dus NIET de vertaling!
De Schrift, Gods Woord, is immers de enige autoriteit en is door Hem aan ons gegeven zodat wij dat mogen bestuderen.
Het gaat dus om woorden, zwart-op-wit, en stijlfiguren, waarvan de betekenis onderzocht mag worden.

Gods Woord niet onderzoeken (dus onder de oppervlakte!) betekent God niet kennen. En dat leidt tot een levenswandel die LIJKT op godsvrucht maar in feite slechts een uiterlijke vorm is terwijl de kracht daarvan genegeerd wordt. Zie svp 2Timoteüs 3:5.

Titus 2:11-12 =>
“Want de reddende genade van God verscheen aan alle mensen, ons opvoedend, zodat – de oneerbiedigheid en de wereldse verlangens verloochenend – wij verstandig en rechtvaardig en godsvruchtig zouden leven in de huidige aion [= wereldtijdperk]”.