Wie is gekwalificeerd?

God qualifies 01

Niemand is gekwalificeerd om te voldoen aan Gods standaard; iedereen mist dat doel.

Lees svp Romeinen 3:10-12 en zie daar het bewijs!

… zoals is geschreven: “Niet één is rechtvaardige, zelfs niet één.”
Niet één begrijpt het. Niet één zoekt God.
Allen vermijden zij. Tegelijkertijd werden zij onbruikbaar. Niemand doet vriendelijkheid; er is zelfs niet één!

Het is God, en alleen GOD, Die een persoon kan kwalificeren!

Als jij je dit ECHT realiseert en gaat geloven, dan is er dus ook een logische consequentie: je zult nooit meer denken dat jouw redding afhankelijk is van jouw keuze!

En… yes, Dé God is precies op schema met Zijn geniale Plan van voorbestemming, roeping, rechtvaardiging en verheerlijking (Romeinen 8:30)!