IN ANONIMITEIT… over VERBORGENHEID en ONTHULLING!

747 behind cessna 02

Jezus was 33 jaren op deze planeet. Als ik het was, zou ik Hem reeds als kind hebben gemaakt tot een publieke figuur. Ik zou hebben gewild dat Jezus zo veel jaren als mogelijk Zijn indruk zou hebben gemaakt. Ik zou een wereldtournee hebben georganiseerd voor Jezus, zodat Hij miljoenen mensen over de hele wereld zou hebben kunnen toespreken!

Maar de wijsheid van Dé GOD lijkt dwaasheid vanuit het menselijke perspectief.

De Vader hield Jezus verborgen tijdens het grootste deel van Zijn leven, om Hem pas tijdens Zijn laatste drie jaren “naar buiten” te brengen. Jezus bracht de meeste tijd van deze drie jaren door met het trekken door het platteland van het gebied Galilea. Er waren daar niet veel mensen in vergelijking met de rest van de wereld in die tijd. Hij bezocht de grote stad een paar keer, maar bracht het meeste van Zijn hele leven door in duisternis. De hele wereld had geen flauw vermoeden dat DE ZOON VAN GOD op dat moment op deze planeet wandelde. Gedurende Jezus’ korte leven verbleef Hij in een straal van ca 170 km van Zijn thuisdorp. Hij bekleedde geen openbare gezagspositie.

Paul Vieira
Jesus Has Left the Building Pages 155, 156

 

TIJD VAN VERBORGENHEID – TIJD VAN ONTHULLING

Neem nu even de tijd om dit op je te laten inwerken. Geeft dit niet te denken? Je zult toch tot de conclusie komen dat hier meer achter zit, nietwaar? Waarom was Jezus zo anoniem hier op aarde? Sterker nog, van Hem staat geschreven in Jesaja 53:2-4 =>
Hij heeft geen vorm en geen eer zodat wij Hem zullen opmerken, en geen voorkomen zodat wij Hem zullen benijden.
Die veracht is en vermeden onder mensen, een man van pijnen en Die ziekten kent, als iemand Die Zijn gezicht verbergt, Die veracht is en wij achtten Hem niet.
Zeker, onze ziekten droeg Hij en met onze pijnen werd Hij beladen, en wij achtten Hem als met een plaag, een door Elohim [= God] geslagene en nederig gemaakt.

Als we Gods Woord bestuderen komen we er al snel achter dat gelovigen in Christus Jezus ook in deze tijd nog steeds verborgen en anoniem worden gehouden, samen met Christus in God (Kolossenzen 3:3). Hun bediening hier op aarde is ook verborgen en feitelijk in duisternis gehuld. Er is geen sprake van allerlei grote namen, titels, bedieningen, organisaties, promoties of sterrendom. Integendeel, deze groep mensen – het Lichaam van Christus – wordt in verborgenheid klaargemaakt.

Alles volgens Gods schitterende Plan!

Er zál een tijd aanbreken dat Christus Jezus zal worden onthuld op een ongelooflijke wijze, in heerlijkheid! En dan zal deze groep mensen, samen met Hem, worden onthuld (Kolossenzen 3:4)! Dit moment komt eraan en is in feite relatief vlakbij. En, vergis je niet, in vergelijking met al deze eeuwen van verborgenheid (Efeziërs 3:8-9) zal deze tijd niet alleen nog veel langer duren, maar ook magnifiek zijn in haar grootheid, schittering en glorie! In deze periode zal alles wat de gelovigen ontbrak meer dan bizar overvloedig vergoed worden (Romeinen 8:18, 2Korinthiërs 4:17).

En al deze ontwikkelingen en mijlpalen – zowel verborgenheid als onthulling – staan in dienst van Gods grote doel met de hele schepping (1Korinthiërs 15:28), gedreven door Zijn onpeilbare liefde voor iedereen!