Category Archives: Gods Plan

DE GOD VAN RELIGIE => goed in verschijning, slecht in werkelijkheid!

wolf-in-sheeps-clothing 02

“… de vijand minachtte JAHWEH en een verdorven volk lasterde Uw Naam.” – Psalm 74:18

Heb je er ooit aan gedacht waarom Jezus tegen de religieuze leiders (Farizeeën, Schriftgeleerden) zei dat ze lijken op witgekalkte graven? Waarom specifiek die woorden?

Mattheüs 23:27 =>
“Wee jullie, Schriftgeleerden en Farizeeën, hypocrieten! Want jullie lijken op graven, die witgekalkt zijn, die aan de buitenkant zeker mooi schijnen, maar ze zijn volgepropt met beenderen van doden en met alle onreinheid.”

Deze uitdrukking belichaamt de natuur van hypocrisie op prachtige wijze! De buitenkant ZIET er wit en mooi uit maar de binnenkant is vol met dode en verrotte beenderen!

BUITENKANT? Hoe alles eruit ziet en overkomt bij anderen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De aanbiddingsdienst, met haar mooie stemmen en muziek,
 • De prachtige versiering van het kerkgebouw, zowel buiten als het interieur,
 • De “godvrezende” trillende stem van de spreker, die toegewijd en geestelijk klinkt,
 • De moderne apparatuur die wordt gebruikt in kerken voor zang en prediking,
 • De sociale contacten en het “horen bij de groep”,
 • Zelfs het onderwijs dat op het eerste gezicht rechtvaardig overkomt.

Al deze zaken zijn erg aantrekkelijk voor de ziel (= zintuiglijke waarneming); ze creëren dus zielse mensen, die het tegendeel zijn van geestelijke mensen (1Korinthiërs 2:14)! Vergeet niet dat God alleen met de geest (= het hart) rekening houdt, en niet met de ziel.

BINNENKANT? Hoe de mensen écht van binnen denken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een ziek en verwrongen beeld van Wie God werkelijk is,
 • Er niet écht op vertrouwen dat Jezus werkelijk succesvol was aan het kruis op Golgotha en werkelijk ALLES VOLBRACHT heeft,
 • Niet erkennen dat God daadwerkelijk absoluut soeverein is, waardoor gedacht wordt dat mensen een “vrije” wil hebben,
 • Niet geloven dat Gods liefde ECHT onvoorwaardelijk is, en daardoor Zijn liefde kleineren,
 • God niet vertrouwen OP ZIJN WOORD, en daardoor afgaan op “geestelijke ervaringen”.

Wie denk je dat er wordt bedoeld met de zin in 2Timotheüs 3:5 =>
… een vorm van toewijding hebbend, maar de kracht ervan ontkennend …”?

Wereldse, seculiere mensen – die niets van God weten, en er niet mee bezig zijn – tonen ook geen toewijding. Wie zijn dan wél met “toewijding” bezig? Precies, religieuze mensen!

Lees svp de rest in 2Timotheüs 3:1-9. Het is geen prettig plaatje!

Wij, mensen, kunnen de binnenkant van een persoon niet zien, maar we kunnen zeker diens ONDERWIJS en de TOEPASSING DAARVAN onderzoeken!
Hoe? Op basis van Gods Woord welke altijd de waarheid bevat én consistent is!

Hieronder volgen enkele voorbeelden van onderwijs dat correct lijkt (1. = witgekalkte buitenkant), maar in werkelijkheid verdorven is (2. = dode en verrotte beenderen binnen).

 1. God zegt leert mensen om hun vijanden lief te hebben en goed te doen aan degenen die hen haten (Lukas 6:27);
 2. Terwijl hij zijn vijanden voor altijd zal pijnigen!
 1. God zegt “Wees niet overwonnen door het kwaad, maar wees het kwade overwinnend door het goede!” (Romeinen 12:21);
 2. Terwijl hij zelf het kwade NIET overwint door het goede! Immers, hij stuurt zijn vijanden naar de eindeloze pijniging in de hel…
 1. God instrueert mensen om anderen 70 x 7 keren te vergeven (Mattheüs 18:22);
 2. Terwijl hij het grootste deel van zijn schepping niet-vergeven achterlaat!
 1. God zegt ons dat de liefde nooit faalt (1Korinthiërs 13:8);
 2. Terwijl zijn liefde faalt om de meerderheid van zijn schepping terug te winnen!
 1. God toont Zijn liefde voor ons doordat Christus – terwijl wij nog zondaren (= vijanden) waren – voor ons stierf (Romeinen 5:8);
 2. Terwijl god kennelijk onze zonden (ook achteraf) toch tegen ons gebruikt!
 1. God zegt dat Hij de Redder is van alle mensen (1Timotheüs 4:10);
 2. En vervolgens redt hij NIET alle mensen!
 1. God zegt dat het loon van de zonde is de DOOD (Romeinen 6:23); dood is altijd onbewust;
 2. Terwijl hij “dat loon” kennelijk verandert in eindeloze BEWUSTE pijniging!
 1. God zegt dat Christus de betaling voor de zonde heeft gedaan (1Korinthiërs 7:23) en deze betaling heeft Hij gedaan met de DOOD (Johannes 19:30);
 2. Terwijl dezelfde god achteraf de betaling voor de zonde verandert in eindeloze BEWUSTE pijniging!
 1. God zegt dat Hij ALLES in ALLEN zal zijn (1Korinthiërs 15:28);
 2. Terwijl hij kennelijk ALLES in slechts ENKELEN zal zijn!
 1. God zal hoe dan ook alles terug verzoenen met Zichzelf (Kolossenzen 1:20);
 2. Terwijl hij kennelijk het grootste deel van zijn schepping niet-verzoend achterlaat!

Er is iets grondig verkeerd aan de god van religie => hij is INCONSISTENT en doet dus iets anders dan wat hij zegt. Dat is dus een hypocriet! En weet je wat nou zo typisch is? Mensen imiteren hun god! Deze god is NIET de ware GOD, dus is hij een afgod.

En geen wonder! Want de satan zelf wordt omgevormd in een boodschapper van licht!
Het is dan ook geen groot ding als ook zijn dienaren omgevormd worden als dienaren van gerechtigheid, van wie het einde zal zijn naar hun werken. – 2Korinthiërs 11:14-15

De WARE God, daarentegen, is ALTIJD consistent! Hij doet precies wat Hij zegt (in Zijn Woord) en dus kun je op Hem rekenen! Mensen die Hem kennen zoals Hij werkelijk is, zullen dus HEM imiteren en in Hem groeien.

Nu nog verborgen, later onthuld!

Er staat geschreven:
Want je bent gestorven, en je leven is met Christus verborgen in God.Kolossenzen 3:3

Dit tijdperk is er één van onzichtbaarheid.
Zowel God als Zijn Christus zijn verborgen voor de schepping.
Er zijn geen tekenen en wonderen.
Het gaat uitsluitend om geloof, verwachting en liefde, die alle drie… onzichtbaar zijn!

Het is het Woord van God dat de ENIGE autoriteit is op aarde, geïnspireerd door heilige Geest.

Het is de uitgeroepen groep van gelovigen – het Lichaam van Christus – die Gods ambassadeurs zijn hier op aarde, terwijl ze burgers zijn van de hemelse regionen.
Dit gebeurt nu nog allemaal in verborgenheid.

Echter, er zal een tijd komen wanneer Jezus Christus gemanifesteerd zal worden, en met Hem Zijn Lichaam! Dát staat in Kolossenzen 3:4!

Iedereen zal dan weten Wie Hij is, en Wie God is!

Deze manifestatie zal enorm en indrukwekkend zijn, en zal worden gebrand op het netvlies van alle mensen!

Dat kleine meisje in het filmpje, dat haar geloof plaatste in iets dat ONBETEKENEND LEEK op dat moment zal later verbaasd worden, en met haar het volledige publiek!

Net zoals het zal gaan wanneer Christus samen met ons gemanifesteerd zal worden in glorie…alleen, EINDELOOS VEEL GROTER!

Geniet ervan! => Best coin ever spent

Vijanden van het kruis?

enemies 01

Vraag =>
Wat betekent de uitdrukking “vijanden van het kruis van Christus”? – Filippenzen 3:18

Paulus waarschuwt voor degenen die proberen om “verdienende werken” de ecclesia “binnen te smokkelen”, waardoor het evangelie van PURE genade meteen wordt gecorrumpeerd!

Hij waarschuwt o.a. voor de honden, de kwade arbeiders, en de VERsnijdenis! – Filippenzen 3:2

Let op: hij zegt daar niet BEsnijdenis, omdat het hier gaat om corruptie en vervuiling van de zuivere boodschap van (ONzichtbare) genade. Voorbeeld van zulke corruptie is de boodschap die het Christendom brengt, in allerlei variaties.

Van belang is dus ook dat het gaat om GEESTELIJKE (NIET-zintuiglijke, onzichtbare) dienstbaarheid.

Deze vijanden van het kruis van Christus:

a.
richten zich op aardse, zichtbare, dingen (“verdienende werken”, zielse – dus zintuiglijke – sensaties), en

b.
zwakken met hun boodschap de kracht van het kruis af => dat is het succes van het kruis, de omvang daarvan, en het uiteindelijke glorieuze resultaat!

O, Gods Wijsheid!

Gods wisdom 01

Denk svp hierover na:

Waarom weten normale mensen diep van binnen dat er “iets is dat groter is dan henzelf”?
Omdat het is geplant in hun systeem, al durven ze Hem geen God te noemen!

Waarom willen normale mensen altijd een “happy end”?
Omdat het is geplant in hun systeem!

Wie heeft alles op deze manier ontworpen? God, natuurlijk!
Waarom? Omdat Hij er ZELF voor zorgt dat Zijn schepping – die Hij onvoorwaardelijk liefheeft – ZAL genieten van een GELUKKIGE TOEKOMST!

Hoe dan? Door wijsheid te gebruiken in zowel het ontwerp als de uitvoering van Zijn meesterlijke plan van contrast voor de aionen!

Hierdoor ZAL Zijn doel met de schepping bereikt worden…niets kan en zal Hem daarvan weerhouden!

Geloof dit maar:

Als normale mensen echt gaan weten Wie GOD werkelijk is, dan ZULLEN ze van Hem houden! 😀

Kwestie van tijd, dus… 😉

Bewijs!

We zullen NIET gered worden omdat we tot geloof komen, maar
we zullen geloof ontvangen (ieder op Zijn tijd) zodat we allen gered zullen worden!
Het is NOOIT ons werk maar Gods werk, zodat wij niet kunnen roemen! Efeziërs 2:8-9

OK, dus je wilt bewijzen?

Bewijs 02

1Timotheüs 4:10 =>
God is een Redder van ALLEN, in het bijzonder van gelovigen!
Gelovigen komen simpelweg eerder a/d beurt, juist om dienst te doen door de rest tot zegen te zijn.

Romeinen 5:18 =>
Zo dan, omdat het door één overtreding voor alle mensen kwam tot veroordeling, zo komt het door één rechtvaardige daad voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven.

1Korinthiërs 15:22 =>
Zoals in Adam ALLEN sterven [dus niemand uitgezonderd],
zo zullen in Christus ALLEN levend gemaakt worden [dus niemand uitgezonderd]!!
Prachtige vergelijking, toch? Wie had wiskunde weer uitgevonden?

Johannes 6:44 =>
NIEMAND kan tot Mij [Jezus] komen, BEHALVE als de Vader – die Mij zendt – hem trekt. En Ik zal hem opwekken in de laatste dag.

Johannes 12:32 =>
En wanneer Ik [Jezus] van de aarde verhoogd ben, zal Ik ALLEN tot Mij trekken.

Kolossenzen 1:20 =>
… en door Hem [Jezus] ALLES weer te verzoenen tot Hem [Vader] – vrede makende door het bloed van Zijn kruis – via Hem [Jezus], zowel op de aarde als in de hemelen.

Wowww!!! Het is mijn hoop dat je deze schitterende waarheid nog in dit leven op aarde zult ZIEN…
Zo niet, dan komt het later wel… echter, iedereen ZAL het uiteindelijk zien!