Gods ontwerp – NIET te omzeilen!

KPN stopt met vrouwenquotum 01

Onlangs was er een interessant bericht in de NL-media te volgen:

“KPN heeft het vrouwenquotum losgelaten.”

Citaat media:
“KPN is stilletjes gestopt met het voortrekken van vrouwen voor hoge functies. Het voortrekken zou namelijk ten koste gaan van allochtone mannen in topfuncties.”

Ten eerste zien we hier een mooi voorbeeld van hoe mensen Gods ontwerp – m.b.t. het perfect bedachte verschil tussen mannen en vrouwen – eigenmachtig willen veranderen.

Dit is dus een voorbeeld van “God niet als GOD eren en danken”, zoals in Romeinen 1:21 mooi is verwoord. Men gaat er geforceerd vanuit dat mannen en vrouwen “gelijk zijn” in die zin dat ze onderling uitwisselbaar zijn voor wat betreft het invullen van elkaars rollen.
Maar het is biologisch simpel aangetoond dat mannen en vrouwen NIET gelijk zijn; sterker nog, ze hebben een heel verschillende hersensamenstelling! En hoewel praktisch iedereen op de hoogte is van dit feit, doet men toch alsof het er niet is!

Kijk maar naar het volgende citaat:
“Er is nog een reden dat KPN stopt met het vrouwenquotum: vrouwen zouden te weinig het verschil maken. “De leidinggevende vrouwen zijn ook vaak blank, tussen de 40 en 50 jaar en lijken in hun gedrag veel op leidinggevende mannen”, schrijft het bedrijf.”

Tja… nogal logisch! Dat is nou precies wat er gebeurt als je Gods ontwerp negeert.
Er zijn namelijk mannelijke en vrouwelijke rollen… écht waar! Nogmaals: er zijn rollen die voor mannen zijn bestemd en rollen die voor vrouwen zijn bestemd.

Gods Design 01

Weet je wat er gebeurt als dit ontwerp wordt genegeerd?
Vrouwen die structureel en gedurende langere tijd een mannelijke rol vervullen, gaan steeds meer als een man denken… en omgekeerd!
En… je snapt het hopelijk: gedrag begint bij het denkproces. Dus na de verandering van denken volgt het gedrag: vrouwen gaan zich steeds meer als mannen gedragen, en mannen als vrouwen!

Kijk nou eens om je heen – vooral in de westerse wereld – en zeg me wat je ziet… Is het niet duidelijk? Vooral in de afgelopen 20 jaar is het snel gegaan: steeds vrouwelijker wordende mannen en steeds mannelijker wordende vrouwen.

Citaat media:
“Het plan van KPN is op z’n zachtst gezegd niet lekker aangekomen. Een bekende vrouwelijke onderzoeker sloeg steil achterover. “Vrouwen en mannen in leiderschapsfuncties zijn juist heel verschillend. Vrouwen inspireren en verbinden meer. Bij mannen werkt dat anders. Jij doet wat voor mij, ik doe wat voor jou.””

Kijk, met betrekking tot de specifieke kwaliteiten van vrouwen (bijv. verbinden) en die van mannen (bijv. onderhandelen) klopt haar uitspraak wel. Dat is nou juist het eigene aan de vrouw en de man. Daarom vullen ze elkaar zo goed aan. Tja… ontwerp!
MAAR: zij glijdt genadeloos onderuit als ze stelt dat dit verschil nog steeds standhoudt BINNEN leiderschapsfuncties… nee! De denkprocessen van een vrouwelijke leider veranderen… ze worden steeds mannelijker, en het verschil is dan heel snel gereduceerd tot… niets.

Alles, maar dan ook ALLES, begint bij het kennen van Dé GOD die alles bedacht, ontworpen en gemaakt heeft. En als dát kwartje valt, dan word je stil… van puur ontzag voor de onbevattelijke grootheid van Zijn almacht! Eer en dank aan God zijn de volgende vanzelfsprekende stappen. Die houding is het juiste fundament om vervolgens het hoogste van God te zien: Zijn onvoorwaardelijke liefde en Vaderschap.
Alleen dán kunnen we op de juiste manier een visie opbouwen over de mens en over de wereld om ons heen. Nou, wat let je nog? 😉

Nu nog verborgen, later onthuld!

Er staat geschreven:
Want je bent gestorven, en je leven is met Christus verborgen in God.Kolossenzen 3:3

Dit tijdperk is er één van onzichtbaarheid.
Zowel God als Zijn Christus zijn verborgen voor de schepping.
Er zijn geen tekenen en wonderen.
Het gaat uitsluitend om geloof, verwachting en liefde, die alle drie… onzichtbaar zijn!

Het is het Woord van God dat de ENIGE autoriteit is op aarde, geïnspireerd door heilige Geest.

Het is de uitgeroepen groep van gelovigen – het Lichaam van Christus – die Gods ambassadeurs zijn hier op aarde, terwijl ze burgers zijn van de hemelse regionen.
Dit gebeurt nu nog allemaal in verborgenheid.

Echter, er zal een tijd komen wanneer Jezus Christus gemanifesteerd zal worden, en met Hem Zijn Lichaam! Dát staat in Kolossenzen 3:4!

Iedereen zal dan weten Wie Hij is, en Wie God is!

Deze manifestatie zal enorm en indrukwekkend zijn, en zal worden gebrand op het netvlies van alle mensen!

Dat kleine meisje in het filmpje, dat haar geloof plaatste in iets dat ONBETEKENEND LEEK op dat moment zal later verbaasd worden, en met haar het volledige publiek!

Net zoals het zal gaan wanneer Christus samen met ons gemanifesteerd zal worden in glorie…alleen, EINDELOOS VEEL GROTER!

Geniet ervan! => Best coin ever spent

Eerst sterfelijkheid, daarna LEVENDMAKING!

Hopelijk is bij jullie bekend, en snappen én accepteren jullie dit: we zijn allemaal aan het sterven. Waarom? Omdat we leven in een sterfelijk lichaam! Sterven is in feite het proces vanaf onze geboorte tot onze daadwerkelijke dood… jazeker!

Feit: er is een verband tussen dood en zonde.
Wat staat hierover geschreven?

 … net zoals door één mens de zonde de wereld is binnen gekomen, en door de zonde de dood, zo ging de dood door in alle mensen, waarop allen zondigden; – Romeinen 5:12

De steek, nu, van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet – 1Korinthiërs 15:56

We vinden het de normaalste zaak om regelmatig ons lichaam te reinigen – denk aan zeep en tandpasta – en producten als deodorant en parfum te gebruiken. Daarnaast is het normaal om ons lichaam te onderhouden door te bewegen en aan sport te doen.

Soap 01toothpaste & brush 01

Echter, dit zijn allemaal zaken die nu nog bittere noodzaak zijn om dit sterfelijk, vernederd, bederfelijk, aan verval onderhevig lichaam nog een beetje te kunnen onderhouden.

Deodorant 01Perfume 02

We zijn dus zo gewend aan dit soort “leven” – dus feitelijk sterven – dat we ons kennelijk geen enkele voorstelling kunnen maken van ECHT Leven!

Maar… er komt een moment dat mensen daadwerkelijk LEVEND gemaakt zullen worden. Dat wil zeggen: leven dat de dood voorgoed achter zich heeft gelaten, leven met hoofdletters L-E-V-E-N-!

Hoezo? Wanneer het echte LEVEN begint zullen wij, mensen, een lichaam hebben:

–  waardoorheen geen bloed stroomt maar Geest, in onbeperkte volheid!

– dat zodanig barst van de energie dat we niets meer nodig hebben om het te onderhouden,

– dat kan stralen met de kracht van de helderste sterren, en feller dan de zon,

– dat niet beperkt kan worden, noch door tijd, noch door ruimte => we kunnen geografisch overal in het universum zijn waar we willen, op elk moment,

– dat voorgoed onsterfelijk is, waardoor we nooit meer kunnen zondigen!

Glory 04

Wat een contrast in ervaring zal DAT zijn! En dit alles heeft als doel om de veelkleurige wijsheid, de almacht, de heerlijkheid en – vooral – het liefdevolle hart van Dé GOD te demonstreren!

In dat lichaam zullen we ons – permanent – kunnen realiseren, maar ook aan anderen tonen, dat alles draait om HEM Die allen LEVEND maakt in Christus!

Iedereen komt uiteindelijk aan de beurt (1Korinthiërs 15:22), maar er is wel een bepaalde volgorde: Christus Jezus is al LEVEND, binnenkort volgen de gelovigen van deze tijd, vervolgens de gelovigen van de toekomende tijd, en veel later de rest van de hele schepping (hemels, aards, onderaards)!

… door de komst van onze Redder, Christus Jezus, Die inderdaad de dood afschaft, en onbederfelijk leven aan het licht brengt, door het evangelie – 2Timotheüs 1:10.

De laatste vijand wordt afgeschaft: de dood – 1Korinthiërs 15:26.

Het is Christus Jezus die de dood opheft, als laatste vijand, en dan is het voorgoed afgelopen met de zonde, voor allen! Nu nog toekomstmuziek, maar wel een keiharde waarheid…

Wat een verwachting, wat een voorpret voor diegenen die het nu reeds mogen geloven!

OORZAAK EN GEVOLG

Cause and effect 05

GOD laat GEEN dingen toe, Hij veroorzaakt dingen! Hij regisseert alles!

Het komt hierop neer:
GOD is de OORZAAK van alles! Maar GOD houdt ook alles bij elkaar! Waarom? Omdat Hij oneindig almachtig is! 😉

En, omdat GOD oneindig Liefde is, kun je NU begrijpen wat het toekomstig EFFECT zal zijn voor alles en iedereen?

ALLES zal weer eindigen bij Dé GOD! 😀

Dit is een korte uiteenzetting van wat geschreven staat in
Romeinen  11:36 =>
ALLES is uit Hem, door Hem en tot Hem!

GODS PERFECTE STRUCTUUR

balanced structure 03

Je was er niet bij toen Adam zondigde,
maar ook:
Je was er niet bij toen Jezus stierf voor de zonde van de wereld!

Je bent een zondaar vanwege wat Adam deed,
net zo:
Je bent gered vanwege wat Jezus Christus deed!

Je werd stervende door Adam,
maar ook:
Je werd levend gemaakt door Jezus Christus!

Al het GOEDE dat je doet in Adam kan jou NIET redden,
net zo:
Al het SLECHTE dat je doet in Christus kan jou NIET veroordelen!

Wat heb je dus gedaan en bereikt? NIETS!

Denk hier over na… en begrijp de wijsheid en wondere structuur van Dé God!

“Glitter en Glamour”

glamorous hotels 08

Glamourous House 01

Als je een uitzicht hebt zoals op de foto’s hierboven, ben je dan onder de indruk?

Echt waar?? 😉

De enige reden dat je onder de indruk bent van deze aardse schittering, is omdat er niets is waarmee je het kunt vergelijken, toch?

Echter, als het je gegeven is om het correct ingedeelde Woord van God te geloven, zal het je gegeven zijn om na te denken over het feit dat de heerlijkheid die op ons wacht op geen enkele manier vergeleken kan worden met de bleke “heerlijkheden” van deze aarde…

Pleiades Star cluster

Denk alvast aan de zon, de sterren…

Zie in gedachten het eindeloze spectrum van kleuren die we op aarde niet eens kennen.

Zie in gedachten het feit dat het nieuwe Jeruzalem (met al haar glitter en glamour) in de Hemel is, wachtende op haar tijd om neer te dalen op de nieuwe Aarde. – Openbaring 21:10 – 22:6

Dus… als zo’n schitterende stad bestemd is voor de nieuwe Aarde, bedenk dan wat voor een onovertroffen, ongeëvenaarde heerlijkheid ons staat te wachten in de Hemel, waar de echte Heerser van het Universum al is… wachtende op de juiste tijd om onthuld te worden! 😀

Glory 01

En dan heb ik het nog niet eens gehad over ons nieuwe lichaam… het lichaam dat de dood achter zich heeft gelaten, dat niet meer beperkt is door tijd en/of ruimte, waar geest doorheen stroomt in onbeperkte mate en volheid…wowww, wat een verwachting!!! 😀

Vijanden van het kruis?

enemies 01

Vraag =>
Wat betekent de uitdrukking “vijanden van het kruis van Christus”? – Filippenzen 3:18

Paulus waarschuwt voor degenen die proberen om “verdienende werken” de ecclesia “binnen te smokkelen”, waardoor het evangelie van PURE genade meteen wordt gecorrumpeerd!

Hij waarschuwt o.a. voor de honden, de kwade arbeiders, en de VERsnijdenis! – Filippenzen 3:2

Let op: hij zegt daar niet BEsnijdenis, omdat het hier gaat om corruptie en vervuiling van de zuivere boodschap van (ONzichtbare) genade. Voorbeeld van zulke corruptie is de boodschap die het Christendom brengt, in allerlei variaties.

Van belang is dus ook dat het gaat om GEESTELIJKE (NIET-zintuiglijke, onzichtbare) dienstbaarheid.

Deze vijanden van het kruis van Christus:

a.
richten zich op aardse, zichtbare, dingen (“verdienende werken”, zielse – dus zintuiglijke – sensaties), en

b.
zwakken met hun boodschap de kracht van het kruis af => dat is het succes van het kruis, de omvang daarvan, en het uiteindelijke glorieuze resultaat!

Alles mengen, of juist niet?

Vraag:
“Maar… Peter, Christenen tonen me veel passages in de Bijbel waar werken belangrijk zijn, waardoor zij genade lijken tegen te spreken. Wat te doen met die passages? ”

Antwoord:
Als je je keukenkast opendoet en ALLE ingrediënten gooit in een grote kom, misschien wat water erbij doet, het mengt, in een oven zet, en het “kookt”.

kitchen closet 02

Wat krijg je dan? EEN RAMP, toch? 😉

Op dezelfde wijze PASSEN Christenen het hele Woord van God op zichzelf TOE, en falen dus helaas om het Woord van de WAARHEID correct in te delen (2Timotheüs 2:15), wat een zeer belangrijke regel is om de Schrift te kunnen begrijpen!

Lees svp ook dit artikel (zie Artikelen in menu):
De hele Schrift: voor ons, niet over ons

Geen wonder dat er zoveel verwarring is in het Christendom!

Correct indelen = WAARHEID
Niet correct indelen = LEUGEN
Helemaal niet indelen = LEUGEN

In het huidige tijdperk is er slechts één evangelie (goed bericht) gericht aan ons, en dat is het evangelie wat Paulus bracht. De rest is ook erg goed om te bestuderen, maar we moeten beseffen dat het bestemd is voor een andere groep en een andere tijd; niet voor ons, en niet in dit tijdperk.

Het wordt bizar goed!

Hey mensen, wisten jullie dit?

HET KWAAD is een tijdelijke dienaar van DE GOD om de grootste overvloed van HET GOEDE teweeg te brengen! Als God klaar is met het kwaad, zullen we heel bewust zijn van wat het kwaad deed in ons dagelijks leven.

Glory 02

Juist dáárom zullen we zulk een enorme, onbegrijpelijke HEERLIJKHEID ervaren nadat de laatste vijand – de tweede dood – is vernietigd!

Wowww… wat een wijsheid, WAT – EEN – WIJSHEID VAN DE GOD!
😀