Eerst sterfelijkheid, daarna LEVENDMAKING!

Hopelijk is bij jullie bekend, en snappen én accepteren jullie dit: we zijn allemaal aan het sterven. Waarom? Omdat we leven in een sterfelijk lichaam! Sterven is in feite het proces vanaf onze geboorte tot onze daadwerkelijke dood… jazeker!

Feit: er is een verband tussen dood en zonde.
Wat staat hierover geschreven?

 … net zoals door één mens de zonde de wereld is binnen gekomen, en door de zonde de dood, zo ging de dood door in alle mensen, waarop allen zondigden; – Romeinen 5:12

De steek, nu, van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet – 1Korinthiërs 15:56

We vinden het de normaalste zaak om regelmatig ons lichaam te reinigen – denk aan zeep en tandpasta – en producten als deodorant en parfum te gebruiken. Daarnaast is het normaal om ons lichaam te onderhouden door te bewegen en aan sport te doen.

Soap 01toothpaste & brush 01

Echter, dit zijn allemaal zaken die nu nog bittere noodzaak zijn om dit sterfelijk, vernederd, bederfelijk, aan verval onderhevig lichaam nog een beetje te kunnen onderhouden.

Deodorant 01Perfume 02

We zijn dus zo gewend aan dit soort “leven” – dus feitelijk sterven – dat we ons kennelijk geen enkele voorstelling kunnen maken van ECHT Leven!

Maar… er komt een moment dat mensen daadwerkelijk LEVEND gemaakt zullen worden. Dat wil zeggen: leven dat de dood voorgoed achter zich heeft gelaten, leven met hoofdletters L-E-V-E-N-!

Hoezo? Wanneer het echte LEVEN begint zullen wij, mensen, een lichaam hebben:

–  waardoorheen geen bloed stroomt maar Geest, in onbeperkte volheid!

– dat zodanig barst van de energie dat we niets meer nodig hebben om het te onderhouden,

– dat kan stralen met de kracht van de helderste sterren, en feller dan de zon,

– dat niet beperkt kan worden, noch door tijd, noch door ruimte => we kunnen geografisch overal in het universum zijn waar we willen, op elk moment,

– dat voorgoed onsterfelijk is, waardoor we nooit meer kunnen zondigen!

Glory 04

Wat een contrast in ervaring zal DAT zijn! En dit alles heeft als doel om de veelkleurige wijsheid, de almacht, de heerlijkheid en – vooral – het liefdevolle hart van Dé GOD te demonstreren!

In dat lichaam zullen we ons – permanent – kunnen realiseren, maar ook aan anderen tonen, dat alles draait om HEM Die allen LEVEND maakt in Christus!

Iedereen komt uiteindelijk aan de beurt (1Korinthiërs 15:22), maar er is wel een bepaalde volgorde: Christus Jezus is al LEVEND, binnenkort volgen de gelovigen van deze tijd, vervolgens de gelovigen van de toekomende tijd, en veel later de rest van de hele schepping (hemels, aards, onderaards)!

… door de komst van onze Redder, Christus Jezus, Die inderdaad de dood afschaft, en onbederfelijk leven aan het licht brengt, door het evangelie – 2Timotheüs 1:10.

De laatste vijand wordt afgeschaft: de dood – 1Korinthiërs 15:26.

Het is Christus Jezus die de dood opheft, als laatste vijand, en dan is het voorgoed afgelopen met de zonde, voor allen! Nu nog toekomstmuziek, maar wel een keiharde waarheid…

Wat een verwachting, wat een voorpret voor diegenen die het nu reeds mogen geloven!