OORZAAK EN GEVOLG

Cause and effect 05

GOD laat GEEN dingen toe, Hij veroorzaakt dingen! Hij regisseert alles!

Het komt hierop neer:
GOD is de OORZAAK van alles! Maar GOD houdt ook alles bij elkaar! Waarom? Omdat Hij oneindig almachtig is! 😉

En, omdat GOD oneindig Liefde is, kun je NU begrijpen wat het toekomstig EFFECT zal zijn voor alles en iedereen?

ALLES zal weer eindigen bij Dé GOD! 😀

Dit is een korte uiteenzetting van wat geschreven staat in
Romeinen  11:36 =>
ALLES is uit Hem, door Hem en tot Hem!