Nu nog verborgen, later onthuld!

Er staat geschreven:
Want je bent gestorven, en je leven is met Christus verborgen in God.Kolossenzen 3:3

Dit tijdperk is er één van onzichtbaarheid.
Zowel God als Zijn Christus zijn verborgen voor de schepping.
Er zijn geen tekenen en wonderen.
Het gaat uitsluitend om geloof, verwachting en liefde, die alle drie… onzichtbaar zijn!

Het is het Woord van God dat de ENIGE autoriteit is op aarde, geïnspireerd door heilige Geest.

Het is de uitgeroepen groep van gelovigen – het Lichaam van Christus – die Gods ambassadeurs zijn hier op aarde, terwijl ze burgers zijn van de hemelse regionen.
Dit gebeurt nu nog allemaal in verborgenheid.

Echter, er zal een tijd komen wanneer Jezus Christus gemanifesteerd zal worden, en met Hem Zijn Lichaam! Dát staat in Kolossenzen 3:4!

Iedereen zal dan weten Wie Hij is, en Wie God is!

Deze manifestatie zal enorm en indrukwekkend zijn, en zal worden gebrand op het netvlies van alle mensen!

Dat kleine meisje in het filmpje, dat haar geloof plaatste in iets dat ONBETEKENEND LEEK op dat moment zal later verbaasd worden, en met haar het volledige publiek!

Net zoals het zal gaan wanneer Christus samen met ons gemanifesteerd zal worden in glorie…alleen, EINDELOOS VEEL GROTER!

Geniet ervan! => Best coin ever spent