Vijanden van het kruis?

enemies 01

Vraag =>
Wat betekent de uitdrukking “vijanden van het kruis van Christus”? – Filippenzen 3:18

Paulus waarschuwt voor degenen die proberen om “verdienende werken” de ecclesia “binnen te smokkelen”, waardoor het evangelie van PURE genade meteen wordt gecorrumpeerd!

Hij waarschuwt o.a. voor de honden, de kwade arbeiders, en de VERsnijdenis! – Filippenzen 3:2

Let op: hij zegt daar niet BEsnijdenis, omdat het hier gaat om corruptie en vervuiling van de zuivere boodschap van (ONzichtbare) genade. Voorbeeld van zulke corruptie is de boodschap die het Christendom brengt, in allerlei variaties.

Van belang is dus ook dat het gaat om GEESTELIJKE (NIET-zintuiglijke, onzichtbare) dienstbaarheid.

Deze vijanden van het kruis van Christus:

a.
richten zich op aardse, zichtbare, dingen (“verdienende werken”, zielse – dus zintuiglijke – sensaties), en

b.
zwakken met hun boodschap de kracht van het kruis af => dat is het succes van het kruis, de omvang daarvan, en het uiteindelijke glorieuze resultaat!