Wie is Dé Baas? – deel 2 van 2

Bewustwording 02

“God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest…”

Zo heeft iedereen het geleerd… iedereen die ook maar een beetje Christendom heeft meegekregen, zowel van huis uit als van school uit.

Maar wat zegt Gods Woord over de juiste verhoudingen, zoals Hij, de Vader, dat heeft ontworpen?

A.
1Timotheüs 2:5 =>
Want er is één God en één Middelaar van God en van mensen: de Mens Christus Jezus, …

Het is nooit anders geweest! De Middelaar is toch niet Dezelfde als Dé God?

B.
1Korinthiërs 8:6 =>
… er is voor ons maar één God, de Vader, uit Wie het al is en wij in Hem, en één Heer, Jezus Christus, door Wie het al is en wij door Hem.

Dit is de verhouding:
Dé God is Dé Bron van ALLES; alles is dus uit Hem!
De Zoon – het vleesgeworden Woord – is het Kanaal waardoorheen ALLES is geschapen en bestaat.

Peter Meye 20141004 - Reis door essentie Gods Plan 28

C.
Kolossenzen 1:15 =>
… Die het beeld is van God, de Onzichtbare, Eerstgeborene van heel de schepping.

Zie je hoe het werkt? Jezus is NIET Dé God, maar het Beeld van Dé God. Denk bijvoorbeeld aan een muntstuk met de afbeelding van een Koning. Is dat soms de Koning? Nee, het is zijn afbeelding!

Dáárom zei Hij tegen Filippus: “Als je Mij hebt gezien, heb je de Vader gezien” (Johannes 14:9).

Echter, sinds Zijn opstanding uit de doden mag Jezus als God worden geëerd, totdat Hij het Koninkrijk teruggeeft aan Zijn God en Vader (1Korinthiërs 15:24).
Waarom mag Jezus als God worden geëerd? Omdat het God de Vader Zelf is, Die Jezus heeft verhoogd en Hem dus de Naam boven alle naam heeft geschonken (Filippenzen 2:9)!

D.
2Korinthiërs 4:4 =>
… in wie de god van deze aion* het denken van de ongelovigen verblindt, zodat het licht van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die beeld is van God, hen niet bestraalt.

Dit is nogmaals een bevestiging van het feit dat Jezus Christus niet God Zelf is, maar het Beeld van God.

Wie niet op de hoogte is van dit feit, kent het evangelie van de heerlijkheid van Christus ook niet omdat het denken van zo iemand wordt verblind door… de god van deze aion*! En dat is uiteraard satan.

* Een aion (Grieks) is een relatief lang tijdperk – met zowel een begin als een einde – waarin een bepaald wereldsysteem (of wereldorde) van toepassing is en werkt. We leven nu in de 3e aion. Er volgen hierna nog 2 aionen waarin Jezus zal heersen.

E.
1Korinthiërs 11:3 =>
Maar ik wil dat jullie dit waarnemen: dat Christus het hoofd is van iedere man, maar de man is het hoofd van de vrouw, en God is het hoofd van Christus.

Wat??? Het stáát er gewoon keihard, helder en duidelijk!
GOD – is – het – Hoofd – van – Christus!

Neem svp de tijd… en laat dit tot je doordringen…

drie of een 01

Welnu, laat je niet verblinden en verbinden door de kracht van religie en traditie.

Denk zelf na, en… het mag! Sterker nog, het is – nogmaals, ten overvloede – heel goed om LOGISCH na te denken!

Hieronder volgt dus een LOGISCHE bonus voor jou:

Wat zegt Gods Woord over de bevruchting van Maria? Wie, o Wie, heeft haar bevrucht? Precies… Heilige Geest! Dat staat – héél logisch – geschreven in Lukas 1:35 =>
En antwoordend zei de boodschapper tot haar: “Heilige Geest zal op jou komen en kracht van de Hoogste zal jou overschaduwen. Daarom ook zal het heilige, dat verwerkt wordt, Zoon van God genoemd worden.

Nu stel ik je wederom de vraag: Wie is de Vader van Jezus?
Heeft Hij soms TWEE Vaders… God de Vader EN heilige Geest??? 😉

Natuurlijk niet! Zie je nou wat gebrek aan logica kan doen? Het creëert hersenspoeling en dus fantasie!
Maar als je logisch denkt, zul je al snel zien dat het begrip “Drie-eenheid” niet bestaat in Gods Woord en komt uit de koker van kerkelijke traditie. Gods Woord leert echter het volgende:

1.
Heilige Geest is de Vader Zelf in Zijn operationele kracht;

2.
Jezus is Gods eniggeboren Zoon die niets anders wilt dan doen wat de wil is van Zijn God en Vader. Dát is Zijn heerlijkheid!