Gods doel, door liefde

Indien God iets MAAKT, dan heeft Hij altijd een liefdevol doel.
Indien God iets BREEKT, dan heeft Hij altijd een liefdevol doel.

JAHWEH heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. – Spreuken 16:4

Of heeft de pottenbakker niet het gezag over de klei, om uit hetzelfde kneedsel het ene te maken tot eer en het andere tot schande? – Romeinen 9:21

Schitterend 01

Van één ding kunnen we zeker zijn: het uiteindelijke resultaat van Gods plan voor de hele schepping gaat oneindig ver boven onze wildste verwachtingen, en onze meest fantastische dromen! 😀

En het sleutelwoord is: LIEFDE!!

Dat creëert zo’n enorme voorpret, een leven lang! 😉