Slimme keuzepatronen!

gekozen of niet 01

Het doet Dé God een plezier om de “minste” mensen te kiezen, en hen vervolgens de hoogste plaats te geven. Op die manier leren de “wijze” mensen dat er NIETS gedaan kan worden door mensen, en dat ALLES dus van Dé God komt!

1Korinthiërs 1:27-29 =>
God kiest de “dwazen” van de wereld, zodat Hij de “wijzen” kan beschamen, en de “zwakken” van de wereld kiest Hij, zodat Hij de “sterken” kan beschamen, en de “idiote en verachtelijke dingen” van de wereld kiest Hij, en ook “wat er niet is”, zodat Hij “wat er wel is” kan afdanken, waardoor er geen enkel vlees kan roemen voor Zijn aangezicht.

Onthoud dit: Jezus was een veracht man!

Hij kwam uit de stad Nazareth, waarvan mensen altijd zeiden: “Niets goeds kan daaruit komen.”!
Maar: Hij was, en is – in werkelijkheid – de Zoon van Dé God en de Redder van deze wereld!!!

Dus: let goed op, en beoordeel niets aan de buitenkant…

Kijk niet naar alle mooie dingen, mensen, kerken, “bedieningen”, muziek, zang, zelfs niet naar wat eruit ZIET als toewijding! – 2Timotheüs 3:5

gekozen of niet 02

Er is maar één ding dat geldt: het Woord van God, en wel correct ingedeeld. Daar, en daar alleen, vind je om Wie het gaat: Dé GOD en Zijn Christus!

Weet dat ALLES gaat volgens Gods wonderbaarlijke plan van wijsheid! 😉