Bewijs!

We zullen NIET gered worden omdat we tot geloof komen, maar
we zullen geloof ontvangen (ieder op Zijn tijd) zodat we allen gered zullen worden!
Het is NOOIT ons werk maar Gods werk, zodat wij niet kunnen roemen! Efeziërs 2:8-9

OK, dus je wilt bewijzen?

Bewijs 02

1Timotheüs 4:10 =>
God is een Redder van ALLEN, in het bijzonder van gelovigen!
Gelovigen komen simpelweg eerder a/d beurt, juist om dienst te doen door de rest tot zegen te zijn.

Romeinen 5:18 =>
Zo dan, omdat het door één overtreding voor alle mensen kwam tot veroordeling, zo komt het door één rechtvaardige daad voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven.

1Korinthiërs 15:22 =>
Zoals in Adam ALLEN sterven [dus niemand uitgezonderd],
zo zullen in Christus ALLEN levend gemaakt worden [dus niemand uitgezonderd]!!
Prachtige vergelijking, toch? Wie had wiskunde weer uitgevonden?

Johannes 6:44 =>
NIEMAND kan tot Mij [Jezus] komen, BEHALVE als de Vader – die Mij zendt – hem trekt. En Ik zal hem opwekken in de laatste dag.

Johannes 12:32 =>
En wanneer Ik [Jezus] van de aarde verhoogd ben, zal Ik ALLEN tot Mij trekken.

Kolossenzen 1:20 =>
… en door Hem [Jezus] ALLES weer te verzoenen tot Hem [Vader] – vrede makende door het bloed van Zijn kruis – via Hem [Jezus], zowel op de aarde als in de hemelen.

Wowww!!! Het is mijn hoop dat je deze schitterende waarheid nog in dit leven op aarde zult ZIEN…
Zo niet, dan komt het later wel… echter, iedereen ZAL het uiteindelijk zien!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *