All posts by Peter

Gods doel, door liefde

Indien God iets MAAKT, dan heeft Hij altijd een liefdevol doel.
Indien God iets BREEKT, dan heeft Hij altijd een liefdevol doel.

JAHWEH heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. – Spreuken 16:4

Of heeft de pottenbakker niet het gezag over de klei, om uit hetzelfde kneedsel het ene te maken tot eer en het andere tot schande? – Romeinen 9:21

Schitterend 01

Van één ding kunnen we zeker zijn: het uiteindelijke resultaat van Gods plan voor de hele schepping gaat oneindig ver boven onze wildste verwachtingen, en onze meest fantastische dromen! 😀

En het sleutelwoord is: LIEFDE!!

Dat creëert zo’n enorme voorpret, een leven lang! 😉

Bewijs van Gods liefde

Hoe demonstreert God Zijn onvoorwaardelijke liefde voor Zijn hele schepping?

Op deze manier:

TERWIJL mensen zondaren en vijanden zijn, toont God Zijn genade, door de hele schepping te rechtvaardigen en te verzoenen! 😀

Hij doet dit door het kruis (lijden, sterven) en de opstanding van Jezus Christus, Zijn enige geliefde Zoon!

Dát is wat Gods liefde betekent! 😉

nothing Gods love 07

Onthoud dit:

Er is niets dat ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus…NIETS!!

O, Gods Wijsheid!

Gods wisdom 01

Denk svp hierover na:

Waarom weten normale mensen diep van binnen dat er “iets is dat groter is dan henzelf”?
Omdat het is geplant in hun systeem, al durven ze Hem geen God te noemen!

Waarom willen normale mensen altijd een “happy end”?
Omdat het is geplant in hun systeem!

Wie heeft alles op deze manier ontworpen? God, natuurlijk!
Waarom? Omdat Hij er ZELF voor zorgt dat Zijn schepping – die Hij onvoorwaardelijk liefheeft – ZAL genieten van een GELUKKIGE TOEKOMST!

Hoe dan? Door wijsheid te gebruiken in zowel het ontwerp als de uitvoering van Zijn meesterlijke plan van contrast voor de aionen!

Hierdoor ZAL Zijn doel met de schepping bereikt worden…niets kan en zal Hem daarvan weerhouden!

Geloof dit maar:

Als normale mensen echt gaan weten Wie GOD werkelijk is, dan ZULLEN ze van Hem houden! 😀

Kwestie van tijd, dus… 😉

Bewijs!

We zullen NIET gered worden omdat we tot geloof komen, maar
we zullen geloof ontvangen (ieder op Zijn tijd) zodat we allen gered zullen worden!
Het is NOOIT ons werk maar Gods werk, zodat wij niet kunnen roemen! Efeziërs 2:8-9

OK, dus je wilt bewijzen?

Bewijs 02

1Timotheüs 4:10 =>
God is een Redder van ALLEN, in het bijzonder van gelovigen!
Gelovigen komen simpelweg eerder a/d beurt, juist om dienst te doen door de rest tot zegen te zijn.

Romeinen 5:18 =>
Zo dan, omdat het door één overtreding voor alle mensen kwam tot veroordeling, zo komt het door één rechtvaardige daad voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven.

1Korinthiërs 15:22 =>
Zoals in Adam ALLEN sterven [dus niemand uitgezonderd],
zo zullen in Christus ALLEN levend gemaakt worden [dus niemand uitgezonderd]!!
Prachtige vergelijking, toch? Wie had wiskunde weer uitgevonden?

Johannes 6:44 =>
NIEMAND kan tot Mij [Jezus] komen, BEHALVE als de Vader – die Mij zendt – hem trekt. En Ik zal hem opwekken in de laatste dag.

Johannes 12:32 =>
En wanneer Ik [Jezus] van de aarde verhoogd ben, zal Ik ALLEN tot Mij trekken.

Kolossenzen 1:20 =>
… en door Hem [Jezus] ALLES weer te verzoenen tot Hem [Vader] – vrede makende door het bloed van Zijn kruis – via Hem [Jezus], zowel op de aarde als in de hemelen.

Wowww!!! Het is mijn hoop dat je deze schitterende waarheid nog in dit leven op aarde zult ZIEN…
Zo niet, dan komt het later wel… echter, iedereen ZAL het uiteindelijk zien!

Wat is rechtvaardiging?

Wist je dat Jezus Christus Zijn Vader volledig vertrouwde op Zijn dieptepunt, ca. 2000 jaar geleden? Het was iets tussen Vader en Zoon, ten behoeve van iedereen!

En wist je dat – door dat geloof van Jezus Christus – de hele schepping reeds IS gerechtvaardigd?
Dit is een feit! Het is alsof er een bedrag van € 1 miljard op ieders bankrekening is gestort.
Deze complete rechtvaardiging is volledig kosteloos – dus zonder enige voorwaarde – vanuit Gods genade!

Wat betekent rechtvaardiging nou precies? Het is namelijk veel meer, en veel hoger, dan vergeving.
Het betekent dat je ONSCHULDIG bent VERKLAARD! Je hebt niets verkeerds gedaan – niet in het verleden, niet heden, noch in de toekomst – dus NOOIT! Wat een opluchting!! Wat een vrijheid!

rechtvaardiging 01

Echter, de meeste mensen weten dit nu niet eens, of geloven het niet.
Eigenlijk triest hè? Maar wel volgens Gods Plan! Kwestie van geniale strategie en timing.

Iedereen die in deze tijd geloof van God ontvangt, zal dit feit geloven en zich dit realiseren. En wanneer het jouw beurt is, dan is de rechtvaardiging in jouw beleving dus een realiteit geworden.
En dan doen we er nog een schepje boven op: je bent dan verzegeld met de geest van belofte. Dit zegel is NOOIT te verbreken… wowww!

Dát is pas het begin van je persoonlijke geluk… wanneer je je realiseert dat je volledig GRATIS bent gerechtvaardigd, vanwege Gods genade!

En wat gebeurt er daarna? Een minderheid ontvangt geloof vóór de dood, en de overgrote meerderheid zal tijdens de opstanding ná de dood geloven. Dus uiteindelijk zal IEDEREEN dit schitterende feit geloven! Dát is nog eens goed nieuws, hè?